Loading color scheme

Pierwsza Komunia

Pierwsza Komunia Święta

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary.

„Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1324-1327)
 
Informacja dla rodziców:
- Przygotowanie dzieci do I komunii św. odbywa się równolegle z katechizacją szkolną;
- Rodzice powinni dostarczyć metrykę Chrztu św. katechecie oraz – jeśli nie należą do naszej parafii – zgodę proboszcza parafii zamieszkania rodziców;
- Dzieci uczestniczą co niedzielę we Mszy św. oraz w katechezie szkolnej;
- Rodzice są obowiązani do uczestnictwa na spotkaniach, których terminy zostały podane na spotkaniu organizacyjnym