Loading color scheme

Małżeństwo

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1.)

„Przez ten sakrament Duch Święty sprawia, że jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (Ef 5,25), tak małżonkowie chrześcijańscy, równi godnością, starają się podtrzymywać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, która wypływa z Boskiego źródła miłości, aby łącząc czynniki boskie i ludzkie, wśród pomyślności i przeciwności trwali w wierności ciałem i duchem, dalecy od wszelkiego cudzołóstwa i rozwodu.
(Konstytucja duszpasterska o Kościele, Gaudium et spes, nry 48,50)

Przygotowanie bliższe
Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej by ustalić datę sakramentu.
Kurs przedmałżeński. Informacje o bieżącym kursie przedmałżeńskim można znaleźć tutaj.
Spotkania w poradni rodzinnej (ci, którzy przygotowują się w naszej parafii albo przyjmą sakrament w naszej parafii zostaną skierowani przez duszpasterzy).

Przygotowanie bezpośrednie
Należy zgłosić się do kancelarii nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu, by spisać protokół przedmałżeński z następującymi dokumentami:
Metryka Chrztu narzeczonych (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ślubu);
Świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma żadnej wzmianki na metryce Chrztu);
Ostatnie świadectwo katechizacji;
Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego;
Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
Zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej;
(*) wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu zmarłego współmałżonka bądź współmałżonki;
(*) osoby posiadające wyrok sądu stwierdzający nieważność wcześniejszego małżeństwa – należy przedstawiać oryginał.

UWAGA! W przypadku gdy żaden z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, to potrzebna jest „substytucja” z parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

Spisanie aktu
Należy zgłosić się do kancelarii w tygodniu poprzedzającym ślub z następującymi dokumentami:
Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach;
Dane osobowe świadków (imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania).