Loading color scheme

Chrzest Święty

Chrzest Święty

Chrzest w naszej parafii jest udzielany w każdą niedzielę na Mszy o godz. 13.00 ( w okresie wakacyjnym na Mszy o 11.30). Nie chrzcimy w okresie adwentu i wielkiego postu. 

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213)

Informacja dla rodziców:
Po umówieniu w kancelarii daty Chrztu, należy zgłosić się z dokumentami potrzebnymi by spisać akt Chrztu w księgach parafialnych nie wcześniej niż dwa tygodnie przed Chrztem.
Katecheza przed Chrztem, do której są obowiązani rodzice dziecka i chrzestni odbywają się raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca po Mszy wieczornej ( ok 19.15)


Dokumenty potrzebne do Chrztu dziecka:
- Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- Świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa
- Dane chrzestnych (ewentualnie świadków) – imię/imiona, nazwisko, wyznania, wiek i adres zamieszkania
- Zaświadczenia chrzestnych z własnej parafii zamieszkania, że są wierzące i praktykujące i mogą zostać dopuszczeni do godności ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.
 
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
- ukończył szesnaście lat
- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą, odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874,§1)

Chrzestnymi nie mogą być:
- osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa
- osoby niewierzące i niepraktykujące

W przypadku dziecka ze związku niesakramentalnego chrzest jest możliwy, po spełnieniu odpowiednich warunków, jedynie w parafii zamieszkania rodziców. Z tego powodu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej wcześniej.