Loading color scheme

Bierzmowanie

Bierzmowanie

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285)
 
Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:
- Metryka Chrztu św. (jeśli Chrzest był w naszej parafii wystarczy podać rok chrztu);
- Jeśli kandydat nie mieszka na terenie naszej parafii – zgoda proboszcza parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcia sakramentu w naszej parafii;
- Zaświadczenia świadka z własnej parafii zamieszkania, że jest wierzący i praktykujący i może zostać dopuszczony do godności świadka.
 
Do przyjęcia zadania świadka  może być dopuszczony ten, kto:
- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
- ukończył szesnaście lat;
- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874,§1)
- Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
 
Świadkami nie mogą być:
- osoby żyjące w konkubinacie;
- osoby niewierzące i niepraktykujące.
 
Informacja dla młodzieży:
Przygotowania dla młodzieży odbywają się w trakcie roku szkolnego. Uczestniczą w nim uczniowie klas VIII i szkół średnich.
Wszyscy przygotowujący się do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić do kancelarii parafialnej z wymaganymi dokumentami.
Spotkania trwają w cyklu rocznym i odbywają się raz tygodniu we wtorek o godz. 17.30. Kurs w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynamy od 28 września. Od kandydatów wymaga się wcześniejszego złożenia deklaracji.
 
Dodatkowe dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:
Opinia katechety;
Zestaw książeczki przygotowania do sakramentu (otrzymują na pierwszym spotkaniu)
 

Osoby, które zostały przygotowane gdzie indziej i chcą przystąpić do sakramentu w naszej parafii również muszą się zgłosić z dokumentami oraz zaświadczeniem o przygotowaniu się do sakramentu. Te osoby są zobowiązane do udziału na dniu skupienia i na spotkaniu organizacyjnym.
 

Uwaga! Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą przystąpić do sakramentu bierzmowania!