Loading color scheme

parafia

 • W najbliższą niedzielę 12 września o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Tego dnia o godz. 19.00 w naszej farnej kaplicy zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za wyniesienie na ołtarze, podczas której zostaną wprowadzone i zainstalowane relikwie nowych polskich Błogosławionych. Zapraszamy do wspólnej dziękczynnej modlitwy.

 • Kochani,

  Nasza wspólnota w niedzielę 25 kwietnia będzie przeżywała odpust parafialny ku czci Dobrego Pasterza. Odpust jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii.W tym dniu możemy uzyskać dar odpustu zupełnego czyli darowania wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Aby zyskać odpust należy być w stanie łaski uświęcającej, nawiedzić w dniu odpustu kościół parafialny, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego i przyjąć Komunię Świętą.
  Centralnym wydarzeniem naszych uroczystości będzie suma odpustowa, którą o godz. 13.00 odprawi i homilię wygłosi Ksiądz prałat Andrzej Kopczyński, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
  Przez cały dzień kaplica będzie otwarta, aby jak największa liczba wiernych mogła nawiedzić Najświętszy Sakrament i uzyskać odpust. Na wszystkich Mszach św. bśdzie możliwość korzystania z sakramentu pokuty.
  Tytuł naszej parafii przypomina nam o nieskończonej miłości Boga, który nieustannie wychodzi na drogi ludzkiego zagubienia, aby szukać zaginionych, opatrywać poranionych, chronić słabych. On przyjmuje nas takimi jakimi jesteśmy- z naszymi wadami i zaletami .On Dobry Pasterz „zwraca uwagę na każdego z nas, poszukuje nas i kocha, kierując do nas swoje słowo, znając dogłębnie nasze serce, nasze pragnienia i nadzieje, a także nasze porażki i rozczarowania. Co więcej, strzeże nas i prowadzi z miłością, pomagając nam przejść trudne ścieżki i drogi niekiedy niebezpieczne, które pojawiają się na drodze życia” 

  Jako wspólnota parafialna Dobrego Pasterza czujemy się zobowiązani do zażyłości z Panem, dlatego powinniśmy coraz bardziej słuchać i rozpoznawać Jego głos. Zachęcam do wytrwałego codziennego czytania Słowa Bożego, do częstej adoracji Najświętszego Sakramentu i odkrywania Jego Miłosiernych Ramion dźwigających nas z upadku w sakramencie pokuty. Zażyłość ta umacni w nas pragnienie pójścia za Nim i da siłę do wychodzenia  z labiryntu błędnych dróg. Nie zapominajmy, że ON Dobry Pasterz zawsze staje się bliskim nam, że los każdego z nas jest Mu bliski, za każdego z nas oddaje życie, pozwala się zranić. 
  Dziś Pan Jezus potrzebuje nas, aby dotrzeć do naszych braci żyjących na peryferiach. Nasze człowieczeństwo ma stać się monstrancją, dzięki której Pan Jezus dotrze do najdalszych zakątków naszej parafii.  Ojciec Swięty Franciszek zachęca często, aby porzucić wygodne życie, wyjść z bezpiecznego obszaru na poszukiwanie zagubionych. Niech zatem świadectwo naszego życia, prawdziwa wzajemna miłość bedzie duchowym darem jaki złożymy Dobremu Pasterzowi za naszych zagubionych braci.

  Życząc dobrego przygotowania do odpustu zapraszam do wspólnej modlitwy i błogosławię.

  Ks. Proboszcz

 • W związku ze stanem epidemii do końca maja zmieniamy grafik niedzielnych Eucharystii. Msze św. będziemy odprawiali o godz 8.00; 10.00; 11.30; 13.00; 16.00 i 19.00. Osoby, które zamówiły wcześniej intencje mszalne proszone są o kontakt z kancelarią parafialną. Wieczorna Msza św. w sobotę będzie odprawiana z formularza niedzielnego W związku z większą ilością Mszy św niedzielny są jeszcze wolne intencje mszalne w maju.

  • Przypominamy o limicie 22 osób uczestniczących w nabożeństwach w kaplicy.
  • Prosimy o zachowaniu dystansu 2 metrów i uczestnictwie w nabożeństwach w maseczkach.
  • Na zewnątrz kaplicy będzie włączone nagłośnienie.

Strona 3 z 3