Loading color scheme

parafia

 • W każdy piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Mszę św. zbiorową ( intencje do Mszy można zgłaszać w zakrystii). Przypominamy, że w Polsce można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. Po Mszy adoracja do godz. 18.30. Spowiadamy od 15.00 do Mszy wieczornej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 • Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Majowych, które w naszej kaplicy będą odprawiane w dni powszednie o godz. 19.00 a w niedziele o godz. 18.00. Będziemy modlić się o ustanie pandemii, za wszystkich chorych i wszystkie służby oraz o ducha pokuty i nawrócenia. Prośmy Matkę Bożą o potrzebny deszcz i urodzaje. W naszej kaplicy w nabożeństwach mogą uczestniczyć 22 osoby. Będzie też włączone zewnętrzne nagłośnienie. Przypominamy o zachowaniu dystansu( 2 metry) i obowiązku noszenia maseczek.

   Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku.
  Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza (+ 1595) czytamy, że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci oprócz kwiatów - także duchowych ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677-1709) w maju gromadzili się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i składaniem duchowych wyrzeczeń. Jednakże za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
  Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Co więcej, rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym kościele zakonu Al Gesu mimo, że zakon wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony przez papieża Klemensa XIV w roku 1773. Odprawiał on również nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego - na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX.
  W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w 1856) i we Włocławku biskup Marszewski (1859). W tym samym czasie cześć Królowej maja szerzył w Galicji poezją jezuita o. Karol Antoniewicz (+ 1852). Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych (1839). W dziesięć lat potem podobną broszurę wydał we Wrocławiu w roku 1850 ks. Aleksander Jełowicki, zmartwychwstaniec. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach.

  Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę "Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego.
  Tekst litanii miał przedłożyć do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania (inwokacje): Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodzin (1995).
  W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski". ( brewiarz.pl)

  Warto w tym miejscu wspomnieć, że starsza od Litanii loretańskiej jest litania do dziś odmawiana w Zakonie Kaznodziejskim. Pochodzi ona z XII wieku (jest zatem starsza niż zakon dominikański, niewykluczone że jest ona zaginionym pierwowzorem Litanii Loretańskiej). Jej pełny tytuł brzmi: "Litania dominikańska do odmawiania we wszelkich utrapieniach". W Polsce jest znana w kilku tłumaczeniach (m.in. poetki Anny Kamieńskiej). W Zakonie odmawia się ją w szczególnych momentach. Jak podaje stara tradycja - kardynałowie i prałaci zwykli byli mówić: "Strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne". Przysłowiem stało się powiedzenie: Litaniis Ordinis Praedicatorum libera nos, Domine (Od litanii Zakonu Kaznodziejskiego wybaw nas, Panie).
  W maju jednak, także dominikanie w czasie nabożeństw majowych modlą się tekstem Litanii Loretańskiej. Wzorem dla obu litanii był Akatyst ku czci Bogurodzicy, piękny hymn maryjny Kościoła Wschodniego, który przetrwał do naszych czasów (śpiewany także przez katolików).

 • Od dziś ( 8.02) przez najbliższe dziewięć dni po Mszy wieczornej zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. W ten sposób chcemy przygotować się duchowo do Wielkiego Postu. Będziemy polecać Matce Bożej nasze intencje a także prosić za ludzi zniewolonych i o rozwiązanie różnych trudnych spraw.( W niedzielę nowenna o godz. 18.00). Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

 • W IV Niedzielę Wielkanocną ( 25 kwietnia) nasza parafia będzie przeżywała odpust Dobrego Pasterza. Do tej uroczystości chcemy przygotować się przez nowenną do Dobrego Pasterza, którą rozpoczniemy w piątek 16 kwietnia o godz. 15.00. Przez kolejne dni nabożeństwa będą odprawiane po Mszy wieczornej. Będziemy modlili się w intencji Kościoła, naszej Ojczyzny, parafii, za wszystkie stany, o powołania, świętość kapłanów i nawrócenie grzeszników. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Zachęcamy naszych parafian do modlitewnej łączności. Prosimy, aby przy modlitwie wieczornej każda rodzina odmówiła litanię i modlitwę do Dobrego Pasterza.

  Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza
  Panie Jezu, Dobry Pasterzu dziękuje Ci za dar Twej miłości, która każe Ci szukać owce zagubione. Proszę Cię przyjdź Panie i odszukaj te owce zagubione w cierniach współczesnego świata. Odszukaj je Panie i weź na ramiona i przyprowadź do Owczarni. Niech zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem, i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól doświadczyć daru Twej Obecności. Dziękuje Ci, Jezu za to, że z miłości karmisz głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą miłość która, każe Ci szukać tych, co od Ciebie odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli. Wezwij Panie robotników na żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. Obdarz ich żarliwa miłością i duchem ofiarnym, duchem misyjnym, aby odważnie głosili całemu światu Dobra Nowinę o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste Pasterzu za Twą miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze. Amen

  Litania do Pana Jezusa Dobrego Pasterza
  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który byłeś obietnicą pasterza wg Bożego serca, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Dobry Pasterzu, przez Ojca powołany na stróża dusz naszych,
  Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg wywiódł spomiędzy umarłych na mocy krwi przymierza wiecznego,
  Jezu, Dobry Pasterzu, którego Ojciec powołał dla jedności wiary,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który z owczarnią zawierasz przymierze pokoju, aby była bezpieczna,
  Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg powołał do budowania wspólnoty ludu Bożego – Mistycznego Ciała,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który wypełniasz wszystkie pragnienia i oczekiwania Boga, swego Ojca,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który dajesz życie swoje za owce,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który składasz ofiarę krzyżową,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który litowałeś się nad tłumami, które były jak owce nie mające pasterza,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który przyszedłeś, aby owce miały życie i miały je w obfitości,
  Jezu, Dobry Pasterzu, któremu zależy na owcach, bo krwią Twoją zostały wykupione,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który wszystkie swoje owce z całą gorliwością wprowadzasz do owczarni,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który wiedziesz swoje owce po właściwych ścieżkach,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który czuwasz nad trzodą,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który słabe owce wzmacniasz, dbasz o zdrowie chorej, zbłąkaną sprowadzasz z powrotem, zagubioną odszukujesz,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który w pasterskiej łaskawości nigdy się nie zniechęcasz ani nie tracisz cierpliwości,
  Jezu, Dobry Pasterzu, który troszczysz się o owce zagubione, i chcesz, aby słuchały głosu Twego,
  Jezu, Dobry Pasterzu, którego głosu słuchają owce,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K: Wezwany z Betlejem, z ziemi Judy.
  W: Bądź naszym władcą i Pasterzem ludu Bożego.

  K: Módlmy się: Mistrzu nasz, zawierzamy się Twojej troskliwości Dobrego Pasterza, spełnij wobec nas obietnicę daną ojcom, iż na rękach będziesz nas nosił i naucz nas postawy pokornej według Twego serca.
  W: Amen.

   

 • W IV Niedzielę Wielkanocną ( 3 maja) obchodzimy Odpust ku czci Dobrego Pasterza. Tego dnia na Mszach o 10.00; 11.30 i 13.00 będziemy przeżywali wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi Pasterz naszej diecezji Ksiądz Biskup Romuald Kamiński. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

  • Msze św. odprawimy o godz. 8.00; 10.00; 11.30; 13.00; 16.00 i 19.00
  • Transmisje Mszy o godz. 13.00 ( na parafialnym kanale YouTube)
  • Uroczystą sumę odpustową o 13.00 odprawi Ksiądz Biskup Romuald Kamiński
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu 20 minut przed każdą Mszą św.
  • Kaplica będzie otwarta przez cały dzień,aby umożliwić wiernym nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i zyskanie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
  • Komunia Święta będzie rozdzielana dodatkowo w godz. 17.00- 17.30.
  • Nabożeństwo majowe o godz. 18.00
  • Spowiadamy podczas Mszy św.
 • 1 maja przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

  • Msze św. odprawimy 8.30; 15.30; 18.30
  • Spowiadamy podczas Mszy i od godz. 17.00. ( Przypominamy, że Przykazania Kościelne zobowiązują nas, aby przynajmniej raz w roku spowiadać się i w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą). Konfesjonały w naszej kaplicy są zabezpieczone i dezynfekowane po każdym penitencie.
  • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00
  • Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku piątkowego postu
  • Nabożeństwo majowe o godz. 19.00
  • W naszej kaplicy w nabożeństwach mogą uczestniczyć 22 osoby. Będzie też włączone zewnętrzne nagłośnienie. Prosimy o zachowanie  dystansu ( 2 metry).
 • W niedzielę 28 czerwca o godz. 15.00 zapraszamy na poświęcenie Kapliczki Matki Bożej Częstochowskiej, ustawionej na skrzyżowaniu Wału Miedzeszyńskiego i ul. Przewodowej.
  Po przebudowie Wału Miedzeszyńskiego wracają na nowe miejsca wszystkie miejsca kultu.
    Z racji na lichy stan poprzedniej kapliczki postanowiliśmy przy okazji modernizacji Wału Miedzeszyńskiego nadać jej godny stan. Niech to miejsce stanie się dla nas kolejnym miejscem, w którym będziemy zwracali nasze myśli i serca do Matki Bożej.

 • Kapliczka Matki Bożej Łaskawej, Patronki Stolicy i Strażniczki Polski przy ul Wał Miedzeszyński ( w rejonie Ogórkowa bis) jest już gotowa. To nasze wotum na stulecie Bitwy Warszawskiej- Cudu nad Wisłą i urodzin św. Jana Pawła II. Szczególną cześć pragniemy oddać Matce Bożej Łaskawej, Patronce Warszawy i Strażniczce Polski. To do niej lud Warszawy zanosił gorące i pełne ufności modły o ocalenie Stolicy i Polski od kolejnej niewoli, upraszając zwycięstwo” (bp. R. Kamiński).  Chcemy zatem dziękować Matce Najświętszej za opiekę nad Polską i raz jeszcze zawierzyć Jej Ojczyznę, Parafię i nas samych. Serdecznie zapraszamy w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19:00 na uroczyste poświęcenie którego dokona Ksiądz Biskup Marek Solarczyk a o godz. 20:00 w naszej farnej kaplicy Ksiądz Biskup odprawi Msza w intencji Ojczyzny.

   

  Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone indywidualnie i na tacę ofiary na ufundowanie kapliczki. Jeśli ktoś chciałby jeszcze wesprzeć to dzieło to może uczynić to przelewem na konto parafialne: 46 1140 2017 0000 4802 1294 3790 ( z dopiskiem kapliczka)

 •  

  Nasza parafia włącza się w ogólnopolską akcję Różaniec do Granic Nieba.Wszystko nas przynagla do tego działania: orędzia Matki Bożej, wydarzenia w Polsce i na świecie. Sami nie damy sobie rady, jak powietrza potrzebujemy pomocy od Boga… Prosimy o modlitwę i podejmowanie pokuty w intencji wypełnieni Woli Bożej wobec naszej Ojczyzny. Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie za dokonujące się profanacje pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej.
  Program modlitw w naszej parafii:
  1 i 8 listopadamodlitwa różańcowa po Mszy o godz. 19.00
  7 listopada ( I Sobota Miesiąca)-modlitwa różańcowa i Msza św o godz. 8.00
  Pozostałe dni-Msza św. o 18.30 i po niej różaniec.

  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

  Poniedziałek, środa, sobota- godz. 18.00- 18.30
  Wtorek- po Mszy wieczornej do godz. 20.00
  Czwartek- po Mszy wieczornej do godz. 21.00
  Piątek - godz. 16.00- 18.30

  Podejmijmy pokutę za wszystkie grzechy a zwłaszcza aborcji dokonane w Polsce. Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowujemy odpusty. Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty. Zamawiajmy też Msze św. wynagradzające za nasze grzechy.

  Jeśli nie możesz uczestniczyć we wspólnej modlitwie w kaplicy, to zachęcamy do modlitwy indywidualnej w łączności ze wszystkimi, którzy w tych dniach będą uczestniczyć w Różańcu do granic nieba.

  https://www.rozaniecdogranic.pl/

   

 • Tradycją naszej parafii jest organizowanie różnych form rekolekcji. Kolejną odsłoną będą Rekolekcje na Raty, które w dwie kolejne niedziele 22 i 29 marca na Mszy św. o godz. 16.00 poprowadzi dla nas Ks. Michał Dziedzic- duszpasterz młodzieży naszej diecezji. Nauki rekolekcyjne będą transmitowane na naszej stronie parafialnej i przez facebook. Zachęcamy do korzystania z takiej formy rekolekcji wszystkich a szczególnie tych, którzy jeszcze w rekolekcjach nie uczestniczyli. Niech czas Wielkiego Postu, który przeżywamy w tym roku w szczególnej atmosferze stanie się dla nas okazją do zatrzymania się, głebszej rewizji swojego życia, do zwrócenia się ku Bogu, który zawsze jest Bogiem Miłosierdzia.
  https://youtu.be/mg8qR20J17w

 • Moi Drodzy,

  Kolejny raz jesteśmy poruszeni ostatnimi wydarzeniami związanymi z epidemią koronawirusa. Nowe obostrzenia sanitarne, limit osób uczestniczących w nabożeństwach a do tego niespokojna atmosfera polityczna. Nie bardzo wiemy co przyniosą następne dni. Znowu zostajemy ogołocani z Eucharystii, odczuwalnej bliskości wspólnoty Kościoła. W wielu z nas rodzi się bunt.

  Może zapomnieliśmy o wiosennych przemyśleniach, postanowieniach. Ile w nas było wtedy dobrych Bożych natchnień. Gdzieś znowu zgubiliśmy głód Boga zastępokajając go duchem tego świata, pewnością siebie... Może znowu Pan Bóg został zepchnięty na margines naszego życia. Raz jeszcze musimy zatrzymać nasze życie. Zatrzymać się z pogłębioną refleksją i w duchu wiary przyjąć z nadzieją nadchodzące wydarzenia. W tym całym zgiełku trzeba na nowo odkryć najpiękniejszą prawdę jaką przynosi człowiekowi Jezus: Każdy z nas jest bardzo kochany a Bóg jest Dobrym i Miłującym Ojcem, który nie chce śmierci grzesznika, ale pragnie, aby się nawrócił i miał życie. Nie jesteśmy sami! Bóg jest z nami w tym czasie i przeprowadzi, jeśli Mu zaufamy i podejmiemy drogę naszego nawrócenia. Ten czas może okazać się dla nas bezcenną łaską, jeśli tylko zaczniemy zwracać się do Pana, Jemu ufać i pragnąć, aby On w nas żył. Jestem przekonany, że przez to wszytko co przynosi nam codzienność Kochany Bóg walczy o nas.

  Niech nasze domy staną się prawdziwym Kościołem Domowym. Proszę nie rezygnujcie z Eucharystii. Utrudniona możliwość uczestnictwa w niedzielnej Mszy nie zamyka drzwi przed Mszą w dzień powszedni - wtedy zazwyczaj jest mniej osób i nigdy nie został przekroczony limit osób. Ustawcie w swoich domach ołtarzyk z krzyżem i obrazem Matki Bożej, przy którym będziecie gromadzić się na wspólnej rodzinnej modlitwie. Proszę rodziców o uczestnictwa rodzinne- zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą we Mszach za pośrednictwem transmisji. Przygotujcie się do niedzielnej Mszy poprzez wspólną lekturę czytań i refleksję nad przeczytanym tekstem. Niech nasze domy zaczną żyć Jezusem.

  W tych trudnych czasach przychodźmy na Adorację i w ciągu dnia nawiedzajmy Pana Jezusa w kaplicy. Korzystajmy z sakramentu pokuty dbając o stan łask i uświęcającej. Każdego dnia czekamy na Was Kochani w konfesjonale już pół godziny przed Mszą i podczas adoracji. Wróćmy w naszych domach do codziennej modlitwy różańcowej.

  Dla osób uczestniczących w Mszach św za pośrednictwem transmisji będzie udzielana w naszej kaplicy Komunia św. w niedziele o godz. 14.30; 15.00 i 20.30

  Maryja, nasza nadwiślańska Pani jest w tych trudnych dniach z nami, przez Jej Niepokalane Serce dokona się zwycięstwo.

  Jako ludzie wiary jesteśmy zapraszani przez Pana Boga, aby stosując się do przepisów zewnętrznych jak najlepiej duchowo przeżyć ten czas doświadczeń i próby. Proszę módlmy się każdego dnia do Ducha Świętego modlitwą, którą małemu Karolowi Wojtyle podyktował jego ojciec, a którą papież odmawiał przez całeżycie.

  Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

  o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

  o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

  o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

  o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

  o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

  o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

  który Ciebie, o Boże, obraża. AMEN

   

  Wszystkich Was ogarniam codzienną modlitwą i błogosławię.

  Wasz Proboszcz

   

   

 • Nadal z przyczyn od nas niezależnych planowana na jutro-15 listopada- transmisja Mszy św niestety nie może się odbyć. Postaramy się jak najszybciej wznowić transmisje Mszy z naszej farnej kaplicy. Zachęcamy do korzystania z transmisji telewizyjnych.
  Publikujemy poniżej listę kanałów telewizyjnych, na których już w niedzielę 15.11.2020, zostaną wyemitowane Msze święte:
  7:00 - TVP 1 - Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
  9:00 - Polsat News - Msza św. ze Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bo­żej w Warszawie
  9:30 - TV TRWAM - Msza św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
  11:00 - TVP 1 - Msza św. z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze
  12:00 - TVP 1 - Anioł Pański
  12:00 - TVP POLONIA - Anioł Pański
  12:00 - TV TRWAM - Anioł Pański
  13:00 - TVP POLONIA - Transmisja mszy św. z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie
  18:00 - TV TRWAM - Anioł Pański
  20:20 - TV TRWAM - Różaniec
  21:00 - TV TRWAM - Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

  Komunia św. w naszej kaplicy będzie udzielana w najbliższą niedzielę o godz. 15.00. Prosimy nie rezygnować ze Mszy św. dlatego z racji na ograniczenia zachęcamy do udziału w Eucharystii w dni powszednie oraz do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Przypominamy o możliwości codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu Nie odcinajmy się od źródła życia.

 • Uroczyste obchody rozpoczniemy w sobotę 12 października.

  1. Bardzo serdecznie dziękuję za złożone dziś ofiary na budowę kościoła.
  2. Zachęcam do adoracji Najświętszego Sakramentu W naszej kaplicy wystawienie Najświętszego Sakramentu jest każdego dnia:
   Niedziela 18.00- 19.00
   Poniedziałek, środa, piątek i sobota 18.00- 18.30
   Wtorek 19.00- 20.00
   Czwartek 00- 21.00
   Podczas adoracji jest możliwość spowiedzi.
  3. W czwartek przypada wspomnienie Świętych Franciszka i Hiacynty- Dzieci Fatimskich. Na Mszach św. będziemy modlić się przy ich relikwiach a po Mszy wieczornej krótkie nabożeństwo wynagradzające za grzechy.
  4. W sobotę święto Katedry św. Piotra Apostoła. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nawiedzą katedrę lub konkatedrę i tam pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę.O godz. 18.30 zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo do św. Rity, z poświęceniem róż i adoracją relikwii. Intencje można składać w zakrystii.
  5. Od początku Wielkiego Postu organizujemy kurs do bierzmowania dla dorosłych ( od 20 roku życia), którzy nie przystąpili jeszcze do tego sakramentu. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do zakrystii.
  6. W sobotę 29 lutego o godz. 9.00 zapraszamy młodzież klas VII i VIII na pierwsze spotkanie rozpoczynające kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania.
  7. Neokatechumenat zaprasza na katechezy, które są głoszone w naszej parafiiw poniedziałki i środy o godz. 20.00
  8. Zachęcamy do pobierania aplikacji parafii Dobrego Pasterza.
   image.png
    
   image.png
  9. W marcu i kwietniu są jeszcze wolne intencje mszalne. Od poniedziałku będzie możliwość rezerwacji terminów Mszy na lipiec i sierpień.Jest też możliwość zamawiania Mszy gregoriańskich.
  10. Wspólnota Dobrego Pasterza zaprasza na swoje spotkania w każdą środę o godz. 19.15 w salce katechetycznej.
  11. Parafia poszukuje organisty i dyrygenta do prowadzenia chóru parafialnego.
  12. Już dziś informujemy, że Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się 29 lutego w sobotę o godz. 18.30 i potrwają do 3 marca. Tegoroczne nauki poprowadzi Ks. Piotr Jasek z ekipą: Jacek Weigl i Marcin Zieliński. O szczegółach będziemy informowali w najbliższym czasie, ale już dziś prosimy o zarezerwowanie sobie czasu. Będą to rekolekcje o trochę innej formie niż zwykle. Osoby, które zamówiły intencje na Mszy na 2 i 3 marca o 18.30 prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
  13. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską W przyszłą niedzielę podamy sprawozdanie z kolędy. Jest możliwość indywidualnego umówienia wizyty w tych rodzinach, które nie mogły nas przyjąć z wizytą duszpasterską w terminie wcześniej wyznaczonym. Prosimy o zgłaszanie się do zakrystii po Mszach św
 • Informujemy, ze podobnie jak w latach ubiegłych od 1 lipca do zakończenia wakacji kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki w godz. 17.00- 18.00 i w soboty 9.30- 10.30. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny. Wszystkim udającym się na wakacje życzymy dobrego wypoczynku.

  1. W obliczy zagrożenia epideimią koronawirusa od najbliższej niedzieli do 29 marca wprowadzamy zmiany w godzinach Mszy św. Niedzielne Eucharystie będą sprawowane o godz. 8.30;10.30; 12.00; 13.00; 16.00 i 19.00.
  2. Osoby chore prosimy o pozostanie w domach. Osoby starsze i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka prosimy o rozwagę. Ksiądz Biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
  3. Niedzielne Msze Święte będą transmitowane przez wiele środków społecznego przekazu:
   w Programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 9:00 (z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie)
   w Radiu Maryja o godzinie 9:00 (z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie)
   w TVP1 o godzinie 7:00 (z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach)
   w telewizji Republika o godzinie 7:00 (z parafii pod wezwaniem Świętego Augustyna w Warszawie)
   w TV Trwam o godzinie 9:30 (z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze)
   w Polsat Rodzina o godzinie 10:30 (Msza Święta dla dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej)
   w Radiu Warszawao godzinie 7:30 z Katedry Warszawsko-Praskiej i o godzinie 18:00 z Konkatedry na Kamionku - przeprowadzi Radio Warszawa >> tutaj lub przez radioodbiorniki na 106,2 FM w Warszawie i okolicach.
    W SalveNet będzie transmitować Mszę Świętą o godzinie 12:30 z katedry Warszawsko-Praskiej. Można oglądać bezpośrednio na stronie internetowej lub na platformie YouTube.
  4. Bardzo prosimy, by w najbliższym czasie Komunię Świętą przyjmować na rękę, tak, by nie narażać księdza  oraz innych wiernych przyjmujących od nich Ciało Pańskie. Komunię należy spożyć zaraz po jej otrzymaniu, przy księdzu. Chcemy przypomnieć, że taki sposób rozdawania Komunii Świętej nie uderza w jej godność – w historii Kościoła jest on dużo starszy niż rozdawanie Komunii do ust. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej.

   

   

   
   
   
 • W niedzielę 17 listopada zapraszamy na kolejny wieczór świadectw. Tym razem na Mszy o godz. 19.00 swoim doświadczeniem życia z Bogiem podzieli się Darek Malejonek „Maleo”– polski kompozytor, wokalista i gitarzysta, członek zespołów: Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 oraz Arka Noego. Założyciel i lider Maleo Reggae Rockers

 • Już niebawem Święta Narodzenia Pańskiego.  Cały świat szaleje; prezenty, sprzątanie, gotowanie.... A czy Ty jesteś już gotowy na przyjęcie Pana? W najbliższy poniedziałek 23 grudnia w godz. 19.00- 23.00 bardzo serdecznie zapraszamy na Wieczór Pojednania. Od 19.00  wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi.  Zrób miejsce dla Jezusa...

 • W najbliższą niedzielę 21 czerwca o 20.00 zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Duchu Świętym. Po Mszy zapraszamy na wieczór uwielbienia z modlitwą wstawienniczą.

  Duch Święty jest Bogiem, Trzecią z Osób Boskich, która jednakże w naszej religijności pozostaje jakby w cieniu Ojca i Syna. Od najbliższej niedzieli wznawiamy proste nabożeństwo do Ducha Świętego. Msza św. wotywna o Duchu Świętym będzie odprawiana w naszej parafii raz w miesiącu w niedzielę wieczorem.

  Nabożeństwo ma swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką, karmelitanki bosej pochodzącej z Palestyny, ojczyzny Pana Jezusa, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus powiedział: Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu - nie umrze w ciemności, ale w pokoju.Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią.

  św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego - Mała Arabka

  w. maria od jezusa ukrzyowanego

  Maria Baouardy była dzieckiem wymodlonym w betlejemskiej grocie. Urodziła się 5 stycznia 1846 r. w ówczesnej Palestynie. Jej matką była Libanką, a ojciec pochodził z Damaszku. Obydwoje należeli do Kościoła katolickiego obrządku greckomelchickiego. Po ich śmierci zaopiekował się nią stryj, który pragnął wydać ją za mąż. Ona jednak myślała inaczej. W czasie kolacji zaręczynowej przyniosła na tacy swoje obcięte włosy i oświadczyła swój zamiar poświęcenia się służbie Bożej. Rozgniewany stryj zamknął ją w kuchni z niewolnicami. Z rozpaczy napisała list do swojego jedynego brata z prośbą o pomoc i zaniosła go do służącego stryja, który był muzułmaninem. Ten zaprosił ją do swego domu i zaproponował przejście na islam i małżeństwo. Gdy mu odmówiła, poderżnął jej gardło i porzucił na ulicy. Przeżyła dzięki cudownej interwencji Matki Bożej. Od tego wydarzenia ukrywała się przed rodziną. Przeniosła się do Jerozolimy, a potem do Bejrutu, gdzie straciła wzrok, a później na nowo go odzyskała. Następnie wyjechała do Francji i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Capelette, jednak zakonnice, widząc, że jest obdarzona wieloma charyzmatami duchowymi... odesłały ją do domu. W 1867 r. wstąpiła do Karmelitanek Bosych w Pau. W jej osobie ujawniły się prawie wszystkie dary mistyczne, ze stygmatami, ekstazami, wizjami, proroctwami i lewitacjami włącznie. Z Francji wyruszyła do Indii, by założyć nowy klasztor. Tam też złożyła śluby wieczyste. Później powróciła do Ziemi Świętej. Tutaj pod jej kierownictwem powstał klasztor Sióstr Karmelitanek – w miejscu, gdzie ongiś Dawid został namaszczony przez Samuela. Zmarła 26 sierpnia 1878 r. w wieku 33 lat. Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 13 listopada 1983 r. Papież Franciszek włączył ją do grona świętych 17 maja 2015 roku. Jej wspomnienie liturgiczne przypada 25 sierpnia.ria od Jezusa Ukrzyżowanego najbardziej krzewiła nabożeństwo do Ducha Świętego. Modliła się do Niego i zachęcała do tego innych. O Jego roli przypomniała nawet Piusowi IX. Pisała: „Świat i zgromadzenia zakonne gonią za nowościami, zapominając o prawdziwym nabożeństwie do Ducha Świętego. Dlatego tyle jest błędu, rozbicia, nie ma pokoju i światła na świecie. Nie wzywa się światła tak, jak należy, a to światło pozwala nam poznać prawdę. Nawet w seminariach się to lekceważy…”. Chociaż list dotarł do adresata, to dopiero Leon XIII w encyklice „Divinum illud munus” (9 maja 1897 r.) odpowiedział na tę prośbę i nakazał sprawować nowennę do Ducha Świętego, będącą przygotowaniem do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Bez tej nowenny nie można sobie dzisiaj wyobrazić przygotowań do tej uroczystości.

  Warto dodać, że święta bardzo kochała Matkę Bożą. Wspomina, że gdy została wyrzucona z domu muzułmanina z poderżniętym gardłem, widziała Maryję. Potem znalazła się pod Jej troskliwą opieką. Maryja troszczyła się o nią i gotowała jej najsmaczniejszą zupę. Dała jej wiele rad: „Mariam, pamiętaj, zadowalaj się zawsze tym, co niezbędne. Nie proś o więcej. Bóg zawsze da ci to, co niezbędne, ale nie jesteś w stanie pochłonąć całego oceanu”. Gdy po czterech tygodniach powróciła do zdrowia, usłyszała, że zostanie córką św. Józefa, potem będzie córką św. Teresy, wyjedzie do Indii i umrze w Betlejem. Stało się tak, jak Maryja powiedziała. Dlatego zawsze do Niej się modliła, prosiła Ją o łaski i je otrzymywała. Siadała u Jej stóp, odmawiając Różaniec i prosząc o zbawienie dla wszystkich ludzi.

  Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego jest autorką wielu modlitw do Ducha Świętego, spośród których najbardziej znana jest modlitwa:

  Duchu Święty, natchnij mnie,
  Miłości Boża, pochłoń mnie,
  Po prawdziwej drodze prowadź mnie.
  Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie,
  z Jezusem błogosław mnie.
  Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia,
  od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie.
  Amen.

  (http://www.karmel.pl/swieta-maria-od-jezusa-ukrzyzowanego-maria-baouardy-1846-1878/ )

 • Moi Drodzy,

  W tym roku, ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, nie będzie wizyty duszpasterskiej rodzin katolickich naszej Parafii w tradycyjnej formie.W poprzednich latach wizyta duszpasterska była okazją do bliższego zapoznania się i wielu nowych parafian dzięki kolędzie włączało się w życie parafii. Niestety nowa sytuacja przynosi nowe wyzwania. Dlatego już od 11 stycznia w dni powszednie o godz. 18.30 zapraszamy na Mszę św.w intencji rodzin z poszczególnych rejonów parafii z modlitwą i indywidualnym błogosławieństwem.
  Prosimy przynosić krzyże, które zostaną pobłogosławione podczas nabożeństwa, aby w ten sposób symbolicznie zanieść błogosławieństwo do swoich domów. Podczas Mszy będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, aby przyjąć Komunię  świętą w intencji swojej rodziny.. W tych szczególnie trudnych czasach zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach w parafii całe rodziny lub przedstawicieli poszczególnych rodzin.
  W programie spotkania : Msza św. w intencji rodzin, krótkie nabożeństwo z zawierzeniem rodzin opiece św. Józefa i indywidualne błogosławieństwo poszczególnych rodzin.
  Indywidualna kolęda będzie możliwa tylko na osobiste zaproszenie.Zainteresowanych tą formą kolędy zapraszamy do zakrystii, kancelarii lub o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną. Indywidualne wizyty rozpoczniemy po 17 stycznia.
  Nowych  Parafian,( u których nie będzie indywidualnej kolędy) prosimy o zgłaszanie się w celu przedstawienia rodziny i wpisania się do Parafii.Ksiądz Proboszcz zaprasza nowe rodziny do kancelarii w poniedziałki 17.00- 18.00 i środy 19.00- 20.00

  Plan kolędowych spotkań:

  Poniedziałek 18 stycznia-Zakątek Wawer, ul. Myszołowa, Celulozy 131 i Rychnowska, Romantyczna
  Wtorek 19 stycznia:ul. Celulozy od nr 111 do końca ulicy
  Środa 20 stycznia: ul. Bysławska, Bielika, Czarnuszki, Kminkowa, Kosaćcowa, Odrębna, Połaniecka, Zagrodowa, Zatrzebie, Zawilców
  Czwartek 21 stycznia: ul. Dąbrowy, Rosiczki, Ostrózki, oraz osiedla przy ul Dzięcioła 9 i 20
  Piątek 22 stycznia: ul Dzięcioła
  Sobota 23 stycznia: ul. Kwiatowa Polana, osiedla przy ul. Mrągowskiej 7, 20, 25, 27 i 28
  Poniedziałek  25 stycznia: ul. Mrągowska ( domy wolnostojące) oraz osiedla przy ul. Mrągowskiej 12N i ul Uszatki.
  Środa 27 stycznia: Osiedla Wiślany Potok oraz osiedla przy Ogórkowej 20, 42, 44, 45.

  Czwartek 28 stycznia:ul. Ogórkowa domy wolnostojące oraz pozostałe osiedla na ul. Ogórkowej
  Piątek 29 stycznia: ul. Przewodowa domy wolnostojące i osiedla.
  Sobota30 stycznia: osiedle Strzygłowska 4 i 52 oraz domy wolnostojące przy ul Strzygłowskiej
  Poniedziałek 1 luty:osiiedla przy ul Strzygłowskiej 67b, 67d, 67f, 69,71,73,75
  Środa 3 luty: Trakt Lubelski, Śnieguliczki, Wędkarska, Dymkowska
  Czwartek 4 luty:Wał Miedzeszyński, Nasza

  Sobota 5 luty: sympatycy parafii oraz rodziny, które nie mogły uczestniczyć w nabożeństwie w wyznaczonym dla siebie terminie.

   Prosimy o zachowywanie przepisów sanitarnych.

  Wszystkie rodziny naszej parafii zawierzamy naszej Nadwiślańskiej Pani.
  Niech Wam Bóg błogosławi.

  Duszpasterze

Strona 2 z 3