Loading color scheme

parafia

 • W dniu 19 marca przypada w Kościele powszechnym liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca  N.M.P. Msze św w naszej farnej kaplicy odprawimy o godz. 8.30, 15.00 ( z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego) i o godz. 18.30. Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 19.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 16.00 do 17.30. Z racji na uroczystośc można spożywać pokarmy mięsne. Tegoroczne obchody uroczystości św. Józefa mają szczególny  charakter z racji na przeżywany Rok św. Józefa. tego dnia rozpocznie się ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Rodziny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty. Wszyscy, którzy będą uczestniczyć w Eucharystii mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, w kalendarzu liturgicznym Kościoła zajmuje miejsce specjalne, skoro jego wspomnienie Kościół obchodzi w sposób uroczysty. Miesiąc marzec jest w sposób szczególny poświęcony św. Józefowi. Jego święto obchodzimy 19 marca jako uroczystość. Bardzo pięknie wyrażają prawdę o św. Józefie niektóre pieśni: "Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za Opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, gdy św. Józef przy nim stoi Patronem...".Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co "Bóg przydał". Św. Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Pomimo tego, że pochodził z takiego rodu, zarabiał na życie trudniąc się obróbką drewna. Mieszkał zapewne w Nazarecie. Nie był on według ciała ojcem Jezusa Chrystusa. Był nim jednak według żydowskiego prawa jako małżonek Maryi. Zaręczony z Maryją stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie się usunąć, ale po nadprzyrodzonej interwencji wziął do siebie Maryję, a potem jako prawdziwy Cień Najwyższego pokornie asystował w wielkich tajemnicach. Chociaż Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak według otoczenia św. Józef był uważany za Jego ojca. On to kierował w drodze do Betlejem, nadawał Dzieciątku imię, przedstawiał Je w świątyni jerozolimskiej i uciekając do Egiptu ocalił przed prześladowaniem króla Heroda. Widzimy jeszcze św. Józefa w czasie pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy. Potem już się w Ewangelii nie pojawia. Niektórzy sądzą, że wkrótce potem zakończył życie w obecności Pana Jezusa i Najświętszej Maryi, na Ich rękach i miał uroczysty pogrzeb, bo w ich obecności. Może dlatego św. Józef jest uważany za szczególnego patrona dobrej śmierci.
  Św. Józef był rzemieślnikiem, być może cieślą, co oznacza hebrajski wyraz charasz. Zajmował się pracą w drewnie, w metalu, w kamieniu. Wykonywał zatem narzędzie codziennego użytku, konieczne również w gospodarce rolnej. Jest rzeczą uderzającą, że w wydarzeniach z dziecięcych lat Pana Jezusa, św. Józef odgrywa znaczącą rolę. Jemu anioł wyjaśnia tajemnice wcielenia Syna Bożego, jemu poleca ucieczkę i powrót do Nazaretu po śmierci Heroda.
  Na obrazach widzimy zwykle św. Józefa jako starca, by w ten sposób podkreślić prawdę o dziewiczym poczęciu Pana Jezusa. W rzeczywistości jednak św. Józef był młodzieńcem w pełni urody i sił. Pisarze podkreślają, że do tak wielkiej godności, opiekuna Pana Jezusa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i żywiciela - głowy Najświętszej Rodziny, powołał Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie stawiają oni św. Józefa na czele wszystkich świętych Pańskich, a Kościół obchodzi jego doroczną pamiątkę, pomimo Wielkiego Postu, jako uroczystość.
  Szczególnym nabożeństwem do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila. Z wielkim zaangażowaniem szerzyła ona kult św. Józefa słowem i pismem. Twierdziła, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za przyczyną św. Józefa, zawsze to otrzymała. Jego też obrała za głównego patrona zreformowanego przez siebie zakonu karmelitańskiego. Za swojego patrona św. Józefa obrały sobie również Siostry Wizytki. Św. Jan Bosko, założył stowarzyszenie św. Józefa dla młodzieży rzemieślniczej. Papież bł. Jan XXIII, który na chrzcie św. otrzymał imię Józef, do kanonu Mszy św. (pierwsza modlitwa eucharystyczna) dołączył imię św. Józefa. W 1961 r. tenże Papież wydał list zalecający szczególne nabożeństwo do tegoż Orędownika.
  Liturgiczne święto św. Józefa po raz pierwszy spotykamy w IV w. w pobliżu Jerozolimy w klasztorze św. Saby. Papież Sykstus IV w 1479 r. wprowadził to święto do mszału rzymskiego i brewiarza, a papież Grzegorz XV rozszerzył je na cały Kościół. W pierwszej połowie XIX w. przełożeni generalni 43 zakonów wystąpili do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie osobnego święta Opieki Świętego Józefa nad Kościołem Chrystusa. Papież bł. Pius IX przyczynił się do ich prośby i w 1847 r. ustanowił to święto. Natomiast papież św. Pius X podniósł je do rangi uroczystości. Papież Pius XII wprowadził na dzień 1 maja wspomnienie św. Józefa Robotnika. Papież Benedykt XV w 1919 r. do Mszy św., w której wspomina św. Józefa dołączył osobną o nim prefację. Pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o św. Józefie wydał papież Leon XIII. Wreszcie papież św. Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa, do odmawiania publicznego. Są sanktuaria św. Józefa. Największe i najbardziej znane jest w Kanadzie, w Montrealu. Powstało ono w 1904 r. i posiada 61 dzwonów. Cudowna figura św. Józefa została ukoronowana koronami papieskimi w 1955 r. Kanada, Czechy, Austria, Portugalia, Hiszpania obrały sobie św. Józefa za patrona.
  W Polsce kult św. Józefa jest bardzo żywy. Już na przełomie XI i XII w. w Krakowie obchodzono 19 marca jego święto. W XVII i XVIII w. nastąpił największy rozwój nabożeństwa do św. Józefa. W 1645 r. ukazały się godzinki ku czci św. Józefa. W XVII w. wybudowano największe sanktuarium św. Józefa w Polsce, w Kaliszu. Znajduje się tam obraz pochodzący z tegoż wieku, który w 1786 r. Prymas Polski Władysław Aleksander Łubieński, ogłosił urzędowo za cudowny. Papież Pius VI w 1783 r. wydał dekret zezwalający na koronacje obrazu, ale dokonała się ona dopiero w 1796 r. W Polsce jest około 270 kościołów ku czci św. Józefa. W 1818 r. diecezja kujawsko-kaliska obrała go sobie za patrona, a później diecezja wrocławska i diecezja łódzka. Powstały 4 rodziny zakonne pod wezwaniem św. Józefa. W Polsce swego czasu imię Józef było bardzo popularne.
  Ojciec Święty w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos z 15 sierpnia 1989 r. ukazuje św. Józefa i jego posłannictwo w życiu Chrystusa i Kościoła. Pisze o nim, że był powołany na opiekuna Zbawiciela, był powiernikiem tajemnicy samego Boga, mężem sprawiedliwym i oblubieńcem Dziewicy Maryi, był pracowity, a jego praca była wyrazem miłości. Ojciec Święty kończy adhortację słowami: "Mąż sprawiedliwy, który nosił w sobie całe dziedzictwo Starego Przymierza, równocześnie został wprowadzony przez Boga w początki Przymierza Nowego i Wiecznego w Jezusie Chrystusie. Niech nam ukazuje drogi tego zbawczego Przymierza na progu Tysiąclecia, w którym ma trwać i dalej się rozwijać ´pełnia czasu´ związana z niewysłowioną tajemnicą Wcielenia Słowa. Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu, każdemu z nas, błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego".

  /niedziela.pl/

 • W obliczu pandemii, którą obięty jest cały świat i nauczeni przykładem wielu pokoleń chrześcijan oddających się w chwilach zagrożeń pod szczególną opiekę Matki Najświętszej, chcemy ponowić nasz akt poświęcenia  Parafii Niepokalanemu Sercu N.M.P.  Wierzymy, że Matka Boża przeprowadzi nas bezpiecznie przez ten czas próby. Bardzo prosimy, aby wszyscy nasi parafianie 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o 20.30 zgromadzili się w swoich domach na wspólnej modlitwie różańcowej a po jej zakończeniu odmówili akt Poświęcenia Parafii Matce Bożej.

  Matko Niepokalana, cała ufność pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojemu wezwaniu z Fatimy i pouczeni przykładem św. Maksymiliana, sw. Jana Pawła II i wielu świętych poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu.
  Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a zwłaszcza godzinę naszej śmierci. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym i naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia,  nasze powinności, nasze sukcesy, porażki i przewinienia.

  Matko Niepokalana broń czystości obyczajów. Zawierzamy Ci szczególnym aktem miłości i ufności wszystkie dzieci, aby w ich sercach zawsze płonął ogień żywej wiary i młości Boga. Oddajemy Ci młodzież  niech będzie wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Zachowaj ich serca w czystości.

  Spójrz miłosciwym okiem na wszystkie rodziny naszej parafii i przybądź wszystkim małżonkom ze swoją skuteczną pomocą. Wprowadź wszystkie rodziny na drogę prawdy, sprawiedliwości i miłości. Spraw Matko, aby stały się silne Bogiem, aby we wszystkich rodzinach było szanowane Boże Prawo i chrześcijańskie obyczaje. Chroń je przed rozpadem i demoralizacją.

  Zagubionym religijnie wskaż na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła. Trwającym w grzechu wyproś łaskę skruchy i pojednania z Bogiem.

  Polecamy Ci wszystkich kapłanów posługujących, w krótkiej historii tej parafii. Niech w jedności ze swoim biskupem strzegą depozytu wiary i na wzór Dobrego Pasterza otaczają troską powierzoną im wspólnotę. Tobie powierzamy powołania kapłańskie i zakonne rodzące się w sercach naszej młodzieży, spraw niech z odwagą pójdą za Twoim Synem.

  W Twoich dłoniach pozostawiamy dzieło budowy świątyni parafialnej.

  Maryjo, której serce zostało przebite mieczem boleści otaczaj opieką wszystkich chorych, cierpiących i starszych. Daj siłę opiekującym się nimi. Przywróc radość wszystkim, którzy stracili sens życia na skutek życiowych doświadczeń.

  Przyjmij to nasze oddanie się Tobie. Przygarnij nas wszystkich do Swego Niepokalanego Serca. Całą ufność pokładamy w Tobie i Twoim Niepokalanym Sercu, w które wpisujemy każdego z nas. Broń nas i prowadź, wstawiaj się za nami, abyśmy nie zagubili kierunku drogi życia, które wskazuje nam Twoje Niepokalane Serce.

 • Już w najbliższą sobotę( 28 listopada) o 18.30 rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, które poprowadzi ojciec Lech Dorobczyński OFM.
   
  Plan rekolekcji 28.11-1.12.2020
  Sobota 28 listopada
  18.30- Msza św. rozpoczynająca rekolekcje adwentowe
  Niedziela 29 listopada
  8.00; 10.00; 13.00- Msza z nauką ogólną
  11.30 Msza z nauką dla rodziców i dzieci
  19.00- "Msza św dla młodych z krótkim uwielbieniem
  Poniedziałek- wtorek 30 listopad- 1 grudnia
  6.30 Roraty z nauką rekolekcyjną
  10.00; 18.30- Msza św z nauka ogólną
  20.00- Msza św i krótkie uwielbienie.
   
  Prosimy o przysyłanie intencji do modlitwy uwielbienia kontakt@parafianadwisle.pl
  W sobotę o godz. 18.30 na parafialnym kanale YouTube przeprowadzimy transmisję z rozpoczęcia rekolekcji.  Zachęcamy do udziału w Mszach św  także w kaplicy oczywiście z zachowaniem przepisów sanitarnych. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni adwentu. 
   
  Spowiedź każdego dnia rekolekcji podczas Mszy św
  Adoracja w poniedziałek i wtorek 9.30- 10.00 i 18.00- 18.30
  We wtorek ofiary składane na tacę przeznaczone na potrzeby klasztoru ojców franciszkanów
 • Każdego dnia o godzinie 20:30 jednoczymy się na wspólnej modlitwie różańcowej: rodziny w swoich domach, a księża w kościele przed Koronowaną Figurą Matki Bożej Fatimskiej. Stwórzmy wielką wspólnotę modlitewną. Prosimy na kontakt@parafianadwisle.pl  podawać swoje intencje, które zostaną odczytane na początku modlitwy. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie w intencji zatrzymania epidemii, za osoby chore, za tych, którzy się nimi opiekują, za służby medyczne i sanitarne, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

 • W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:

  W pierwszy czwartek miesiąca ( 3 września) będziemy prosić Jezusa, Najwyższego Kapłana, o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne podczas Mszy Świętej o godz. 18.30. Po Mszy adoracja do godz. 21.00 z możliwością spowiedzi.

  W pierwszy piątek miesiąca ( 4 września)  zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata. Odwiedziny chorych od godz. 9.30. Spowiedź rano od godz. 8.00 i wieczorem od godz. 17.30. Msze św. odprawimy o 8.30, 15.00- Msza św. zbiorowa z Koronką do Miłosierdzia Bożego ( intencje do Mszy można składać w zakrystii) i o 18.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 do Mszy wieczornej.

  W pierwszą sobotę miesiąca ( 6 września) chcemy uczcić Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny nabożeństwem I soboty o godz. 8.00. Do udziału w modlitwie różąńcowej zapraszamy wszystkie koła różąńcowe.

 • Z Warszawy i różnych stron Polski zmierzają - w tym roku- symboliczne piesze pielgrzymki. Możesz i ty włączyć się w duchowe pielgrzymowanie.Od dziś  każdego dnia o godz. 18.30 Msza św. z konferencją pielgrzymkową a o godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, nowenna w intencji ojczyzny przed setną rocznicą Cudu nad Wisłą, modlitwa różańcowa, adoracja zakończona Apelem Jasnogórskim. Każdego dnia przed figurą Matki Bożej będzie wystawiony koszyk, do którego można składać intencje do wspólnej modlitwy różańcowej.  Przyjdź już dziś, ofiaruj trud codziennej wieczornej modlitwy. Matka Boża czeka...

 • Zachęcamy do odsłuchania homilii rozpoczynającej nasze parafialne rekolekcje adwentowe. Jutro transmisja Mszy z nauką rekolekcyjną o 19.00 a po Mszy modlitwa uwielbienia. Raz jeszcze przepraszamy za brak dzisiejszej transmisji. Niestety w ostatniej chwili wystąpiły problemy techniczne.

  Tu znajdziesz homilię z 28 listopada: https://youtu.be/SHZ-XsCgK24 

 • W niedzielę przy wyjściu z kaplicy będziemy mogli zaopatrywać się w Herbatę i Kawę Dobrego Pasterza. Kupując te produkty, nie tylko delektujemy się bogatym smakiem wybornej kawy i herbaty ale też pomagamy w budowaniu naszego kościoła.

 • Drodzy Parafianie, Pielgrzymi, Przyjaciele i Sympatycy naszej Farnej Kaplicy na warszawskim Nadwiślu,

  W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi stanu pandemii informujemy:

  1.W naszej kaplicy podczas Eucharystii i nabożeństw może obecnie przebywać 40 osób. Prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc.
  2. Nagłośnienie będzie włączone na zewnątrz.
  3. Komunia święta będzie  udzielana także przed kaplicą.
  4. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust.
  5. Spowiadamy podczas Mszy i w czasie adoracji w dni powszednie od 17.00 do 18.30.

  Zapraszamy do modlitwy przed Fatimską Panią z Nadwiśla.

 • Mając na uwadze, że teren powiatów wołomińskiego i otwockiego został ogłoszony jako strefa zagrożona dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią COVID 19, Władza Diecezjalna Warszawsko-Praska przypomina i zobowiązuje wszystkich duchownych oraz pracowników świeckich, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, do rygorystycznego stosowania i przestrzegania norm sanitarnych w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

  W szczególności obliguje się do troski o higienę rąk, zapewnienia i udostępnienia płynów dezynfekujących wiernym w pomieszczeniach kościelnych, bezwzględnego stosowania maseczek przez uczestników nabożeństw i wszystkich przebywających w budynkach i pomieszczeniach parafialnych (obowiązek ten dotyczy również kapłanów, którzy nie sprawują Mszy Świętej, a podejmują inne czynności duszpasterskie w danej chwili). Usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej w formie podania jej przez szafarza na dłoń wiernego.

  Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu Biskupowi.

  Ks. dr Dariusz Szczepaniuk
  Kanclerz Kurii

 • Kochani,

  W związku z panującą epidemią raz jeszcze zwracamy się z ogromną prośbą do naszych parafian. Bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Wszystkich Uczestników liturgii prosimy o zasłanianie ust i nosa. Przy wejściu do kaplicy są ustawione dozowniki z płynami dezynfekcyjnymi. Stosujmy je, wchodząc do kościoła i wychodząc z niego. Przypominamy o kolejności rozdawania Komunii świętej: na początku w procesji podchodzą osoby pragnące przyjąć Pana Jezusa na rękę, a na końcu procesji rozdawać będziemy Pana Jezusa osobom pragnącym przyjąć Komunię do ust. Prosimy o wzięcie odpowiedzialności za naszą Parafię w imię miłości i troski o bliźniego.

  Módlmy się za siebie wzajemnie.

   Wasi Duszpasterze

 • W najbliższą niedzielę 9 sierpnia na Mszy wieczornej o godz. 20.00 oprawę Mszy św. przygotuje Chór Ośmiu Błogosławieństw. Po  Mszy odbędzie się koncert- warszawska premiera cyklu  Ośmiu Błogosławieństw Macieja Kubery. To wydarzenie wpisuje się w nasze duchowe przygotowanie do obchodów setnej rocznicy Cudu nad Wisłą.  Zapraszamy wszystkich parafian i gości.

 • Wielebni Duszpasterze,
  Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
  Umiłowani Diecezjanie,

  już za kilka dni będziemy przeżywać wielkie rocznice, związane z historyczną bitwą, zwaną Bitwą Warszawską, a dla bardzo wielu naszych Rodaków był to Cud nad Wisłą. Bolszewicy uciekający z pola walki, napotkanym ludziom, z wielkim przejęciem i trwogą, opowiadali o ukazaniu się Bożej Matki.

  Te wyjątkowo doniosłe wydarzenia miały miejsce na terenie obecnej diecezji warszawsko-praskiej. To na tym terenie znajduje się Ossów, Radzymin, Kobyłka, Wólka Radzymińska, Rembertów, warszawski Kamionek, Mińsk Mazowiecki i wiele innych miejscowości, które upamiętniono w związku z 1920 rokiem. Jako diecezja warszawsko-praska mamy szczególny obowiązek dbałości o tamte wydarzenia.

  Ojciec św. Jan Paweł II, który odwiedził diecezję w 1999 roku i modlił się na cmentarzu w Radzyminie oraz przed katedrą praską, powierzył diecezji szczególną troskę i pamięć o bohaterach, wydarzeniach i miejscach związanych z 1920 rokiem.

  Po modlitwie na cmentarzu w Radzyminie wyznał: „Chociaż na tym miejscu najbardziej wymowne jest milczenie, to przecież czasem potrzebne jest także słowo. I to słowo chcę tu pozostawić. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem”. Na zakończenie wszystkich nas pobłogosławił.

  * * *

  Wróćmy do Słowa Bożego, które przed chwilą usłyszeliśmy. Widzimy jak tego Bożego błogosławieństwa nam ciągle potrzeba. Wyraża się ono w bliskości Boga, który pragnie być blisko nas, a właściwie to my pragniemy być jakby zanurzeni w Nim samym. Takiej bliskości Boga doświadczy prorok Eliasz. Był świadkiem i jednocześnie doświadczał wielu wyjątkowych okoliczności – gwałtowności burzy, trzęsienia ziemi, niszczących płomieni ognia, ale dopiero wtedy, kiedy odczuł łagodny powiew wiatru zrozumiał – Bóg jest blisko. Przysłuchując się temu opowiadaniu odczuwamy tęsknotę za ciszą, za zewnętrznym spokojem, a szczególnie za wewnętrznym ładem.

  Jak wielkie są dary, które otrzymujemy dzięki naszej wierze, doświadczył św. Piotr. We fragmencie odczytanej dzisiaj Ewangelii ujrzeliśmy Apostoła, który przeżywa swoje wzloty i upadki. Wiara pozwoliła jemu wyjść z łodzi i stąpać po powierzchni jeziora, ale kiedy przyszło zwątpienie, cały pogrążył się w wodach. „Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?” Te słowa Chrystusa Pana są dla nas aż nadto wymowne. Z całych sił dbajmy, pielęgnujmy, naszą wiarę i o to samo dbajmy dla naszych bliźnich. Tego uczy nas dzisiaj Apostoł Paweł w liście skierowanym do wiernych w Rzymie. To jego mocne w słowach wyznanie „Wolałbym być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich”.

  Dzisiejsza katecheza o wierze, o pragnieniu życia w bliskości Boga i o tym, że żyjemy także dla innych, będąc dla nich potrzebni i za nich odpowiedzialni – tak bardzo bliska jest naszym rozważaniom o wydarzeniach sierpnia 1920 roku. Te same wartości były, są dzisiaj i będą w przyszłości fundamentem w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi i kształtowania cywilizacji miłości.

  * * *

  Czy zdajemy w pełni sobie sprawę z tego, co się w sierpniu i kolejnych miesiącach pamiętnego, 1920 roku, wydarzyło na naszych ziemiach? Dopiero co – w listopadzie 1918 roku cieszyliśmy się odzyskaniem niepodległości, chociaż jeszcze spore części przyszłej II Rzeczypospolitej były w trakcie toczonych walk o wolność, a już od 15 lutego 1919 roku musieliśmy, jako naród, podjąć zmagania z bolszewicką Rosją. Nasi bracia i siostry stanęli wtedy do walki – nie tylko o uchronienie Ojczyzny przed kolejnym zaborem – ale dla ocalenia wszystkich tych wartości, które rodzą się z przyjęcia Ewangelii – nauki Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Z perspektywy czasu łatwiej ocenić te wydarzenia, a uczą one nas, że danina krwi polskiej uratowała zarówno nasz naród, jak i inne narody europejskie, a może postawiła zaporę przed urzeczywistnieniem strasznych zamiarów wszechświatowej rewolucji bolszewickiej. Niestety, wiele państw przyklasnęło temu wszystkiemu, by bolszewicki pożar ogarnął Europę i świat.

  * * *

  Wielka rocznica zwycięstwa dobra nad złem przypomina nam o potrzebie wyrażenia przez nasze pokolenie wdzięczności Bogu, Matce Bożej i ludziom.

  Dzisiaj – na wzór wielkiej modlitwy nowennowej z sierpnia 1920 roku – cała nasza diecezja począwszy od dnia 5 sierpnia trwa na modlitwie, łącząc się z naszymi przedstawicielami, którzy idą w 37. Praskiej Pielgrzymce Rodzin na Jasną Górę. Nowennę zakończy nocna adoracja Najświętszego Sakramentu, która będzie zorganizowana w każdej parafii z 14 na 15 sierpnia.

  Szczególną cześć pragniemy oddać Matce Bożej Łaskawej, Patronce Warszawy i Strażniczce Polski. To do niej lud Warszawy zanosił gorące i pełne ufności modły o ocalenie Stolicy i Polski od kolejnej niewoli, upraszając zwycięstwo. Ku jej czci została ufundowana przez naszą wspólnotę diecezjalną i tych, którzy poczuwają się do wdzięczności wobec Matki Zbawiciela dostojna statua Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Znajdzie ona swoje miejsce w pobliżu nowej świątyni w parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie.

  * * *

  Umiłowani Diecezjanie i Goście. Wprawdzie przez pośrednictwo wielu mediów jest przekazywany nasz diecezjalny program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, pozwólcie, że krótko powtórzę w tym liście nasze zamiary.

  Obchody rozpoczniemy już 13 sierpnia, uroczystą Mszą św. o godz. 18.00 pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, naszego metropolity, w kościele Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku, w miejscu, skąd (po odprawieniu Mszy św.) wyruszyły na front oddziały młodzieży akademickiej i gimnazjaliści wraz z ks. Ignacym Skorupką.

  Dnia następnego, 14 sierpnia, Msza św. polowa o godz. 17.00 przy pomniku w Wólce Radzymińskiej (gmina Nieporęt), w miejscu bitwy i ukazania się Matki Bożej. Mszy św. będzie przewodniczył i kazanie wygłosi bp Marek Solarczyk, nasz biskup pomocniczy.

  Tego samego dnia zbierzemy się jeszcze na modlitwę i złożenie wieńców o godz. 21.00 w Ossowie, przy krzyżu ustawionym w miejscu śmierci ks. Skorupki.

  Uroczystości centralne zaplanowane są na 15 sierpnia. Po modlitwach porannych przy krzyżu upamiętniającym śmierć ks. Skorupki i złożeniu wieńców będziemy uczestniczyć w uroczystej Mszy św. o godz. 9.30 przy kaplicy w Ossowie, pod przewodnictwem i z homilią ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który również ukoronuje Obraz Matki Bożej z tutejszej kaplicy i odmówi akt zawierzenia Maryi.

  Tego samego dnia w Radzyminie o godz. 17.00, na cmentarzu, gdzie pochowani są oficerowie i żołnierze polegli w Bitwie Warszawskiej, Mszy św. przewodniczyć będzie i okolicznościowe kazanie wygłosi abp. Wojciech Polak, Prymas Polski.

  W niedzielę, 16 sierpnia spotykamy się w Radzyminie, w parafii Św. Jana Pawła II. Podczas Mszy św. o godz. 12.00. nastąpi odsłonięcie i poświęcenie figury Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

  Nasze kilkudniowe dziękczynienie zakończymy dnia 17 sierpnia 2020 r. w Mińsku Mazowieckim, w parafii Narodzenia NMP. Uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, a okolicznościowe kazanie wygłosi bp Marek Solarczyk. To tutaj po zwycięskiej batalii zatrzymał się ze swoimi oddziałami gen. Józef Haller, aby podziękować Bogu za otrzymane łaski i za zwycięstwo. Uczynił to przed obrazem Matki Bożej Anielskiej, która od tej chwili zaczęła być nazywana Matką Bożą Hallerowską. Obraz ukoronowano w 2000 roku. Przewodniczył wtedy uroczystościom kard. Józef Glemp, Prymas Polski i pierwszy ordynariusz naszej diecezji bp Kazimierz

  ...
  1. Dziś przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Na wszystkich Mszach św. poświęcenie gromnic. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na zakony klauzurowe.
  2. Po Mszy św. o godz. 12.00 Ksiądz Krystian wraz ze scholą dziecięcą i młodzieżową zaprasza na wspólne kolędowanie.
  3. Jutro przypada wspomnienie św. Błażeja, patrona od chorób gardła. Na zakończenie Mszy św. odbędzie się specjalne błogosławieństwo świecami.
  4. W środę wspomnienie św. Agaty- na Mszach św. błogosławieństwo chleba.
  5. Z racji pierwszego piątku Msze św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 8.30 i 18.30. Prosimy o korzystanie z sakramentu pokuty w czwartek podczas adoracji.
  6. Jutro o godz. 19.00 spotkanie grupy młodzieżowej. Zapraszamy młodzież ostatnich klas szkół podstawowych i średnich a szczególnie tych, którzy w ubiegłą niedzielę przyjęli sakrament bierzmowania.
  7. Neokatechumenat zaprasza na katechezy, które w naszej parafii będą głoszone w poniedziałki i środy o godz. 20.00
  8. Zachęcamy do pobierania. Będą tam dostępne aktualne wiadomości, powiadomienia oraz materiały audio i wideo.
  9. W lutym i marcu są jeszcze wolne intencje mszalne. Można zamawiać intencje na całe pierwsze półrocze. Jest też możliwość zamawiania Mszy gregoriańskich.
  10. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie nas z wizytą duszpasterską. Należy przygotować stół nakryty obrusem, krzyż, zapalone świece i wodę święconą. Młodzież szkolną prosimy o przygotowanie zeszytów od katechezy.
   Poniedziałek 3 luty
   17.30-
   Osiedle ul Celulozy (109zb- do końca osiedla);Osiedle ul. Celulozy 108 i 34
   19.00-Osiedle ul. Celulozy 17
   Wtorek 4 luty
   10.00-
   Trakt Lubelski ( od początku do nr 36 bez łącznika nr 26 i 28)
   16.00-Trakt Lubelski ( łącznik 26 i 28 oraz nr od 38)
   17.30Przewodowa 42 i 44
   Środa 5 luty
   16.30-
   Celulozy ( bez osiedli) od początku do nr 127s
   19.00-Przewodowa 38
   Czwartek 6 luty( godz. 16.30)
   Celulozy ( dokończenie) oraz Celulozy domy w łączniku 145
   Piątek 7 luty
   17.00-
   Wał Miedzeszyńskie 233
   19.00-Wał Miedzeszyński 186
   Sobota 8 luty
   10.00-
   Wał Miedzeszyński 233a, Celulozy 139, 141 i Mrągowska 12N, Dymkowska, Podbiałowa
   Poniedziałek10 luty ( 17.30)
   Wędkarska, Przewodowa
   Jeśli są na Mszy osoby mieszkające na nowych osiedlach przy ul. Celulozy 139, 141 i ul Mrągowskiej 12N, a także osoby, u których z różnych przyczyn nie było kolędy  w wyznaczonym terminie a chciałby przyjąć  księży z wizytą duszpasterską prosimy o zgłaszanie się do zakrystii
 • W najbliższy czwartek 18 marca w wigilię uroczystości św. Józefa, Oblubieńca N.M.P. w godz. 20.00- 21.00 zapraszamy mężczyzn na wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu. To dobra okazja do modlitwy za żony i dzieci. Św. Jan Paweł II często wspominał swojego ojca, którego widział modlącego się w kościele parafialnym i w swoim domu. Podobnie Sługa Boży Kardynał Wyszyński był poruszony widokiem modlącego się ojca. Podczas Adoracji będzie możliwość spowiedzi.
  Ojciec św. Franciszek w Liście Apostolskim ogłaszający Rok św. Józefa pisze: " W społeczeństwie naszych czasów, dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez św. Pawła do Koryntian: „Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców” (1 Kor 4, 15); a każdy kapłan czy biskup powinien móc dodać jak Apostoł: „ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie” (tamże). Zaś Galatom mówi: „Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje!” (4, 19). Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok miana ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano „przeczystego”. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale synteza postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. (...) Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w sytuacji spełniania ojcostwa, musimy zawsze pamiętać, że nigdy nie jest to spełnianie posiadania, ale „znak”, który odnosi do pewnego wznioślejszego ojcostwa. W pewnym sensie, wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa: jesteśmy cieniem jedynego Ojca niebieskiego, który „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45); jest to cień, który podąża za Synem."

  Modlitwa do św. Józefa
  O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

   

 • W najbliższą niedzielę 28 lutego zapraszamy na kolejny dzień  Misji Fatimskich. Na wszystkich Mszach  będziemy mogli wysłuchać konferencji dotyczących Orędzia Fatimskiego. Przez cały rok raz w miesiącu Księza Pallotyni będą przybliżać nam Orędzie Matki Bożej  Fatimskiej. W ten sposób przygotowujemy się do piątej rocznicy koronacji czczonej w naszej parafii Figury Matki Bożej Fatimskiej.

  Historia Objawień Fatimskich:
  Rok 1917 to czas szalejącej dookoła pierwszej wojny świato­wej i napiętej atmosfery politycznej w narodzie portu­galskim. Władzę sprawują ludzie prowadzący walkę z kościołem, pragnący z serc ludzkich „wyrzucić” wiarę w Boga w tradycyjnym katolickim społeczeństwie Portugali. Wojna sprowadza cierpienia kobiet: żon, matek i całych rodziny tych, którzy walczyli i ginęli na froncie. Dzień 13 maja 1917 r. był słoneczną, pogodną niedzielą. Łucja, Franciszek i Hiacynta poszli po Mszy świętej z owcami do kotliny Cova da Iria. Godziny spędzone na pastwisku były czasem pracy, ale również zabawy i rozmów. Dzieci nie wykony­wały tam żadnej ciężkiej pracy, tylko pasły owce.

  Dzień był piękny. Na niebie nie było ani jednej chmurki, gdy nagle na nieskazitelnym błękicie ukazała się jasna błyskawica. W tej części Portugalii burze są dosyć częste i przychodzą zazwy­czaj nagle i nieoczekiwanie. Ponieważ zwykle Łucja wydawała po­lecenia, więc i tym razem właśnie ona nakazała pastuszkom zgonić owce i ruszać do domu. Dzieci szybko pognały stado w dół zbocza. Kiedy były w połowie stoku, niebo przeszyła następna błyskawica. Wtedy, kilka kroków poniżej zobaczyli Piękną Panią stojącą na małym dębie. Postać była cała w bieli i błyszczała światłem mocniejszym i jaśniejszym niż promienie jaskrawego słońca, które prześwietlają kryształowy kielich napełniony wodą. Zasko­czone dzieci zatrzymały się. Stały tak blisko, że znalazły się w obrębie światła, rozlewającego się wokół postaci Matki Bożej. I wtedy usłyszały słowa:
  - Nie bójcie się. Nic złego wam nie zrobię.
  - Skąd Pani jest? - zapytała Łucja.
  - Jestem z nieba.
  - Czego Pani od nas żąda?
  - Przyszłam prosić, abyście tu przychodziły przez sześć ko­lejnych miesięcy, trzynastego dnia każdego miesiąca o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz.    
  - Czyja także pójdę do nieba?
  -Tak.
  - A Hiacynta?
  -Tez.
  - A Franciszek?
  - Także, ale musi odmówić jeszcze wiele różańców.
  Łucja przypomniała sobie dwie dziewczynki, swoje koleżan­ki, które niedawno umarły, a które za życia często bywały u niej w domu. Spytała więc:
  - Czy Maria das Neves jest już w niebie?
  -Tak, jest.
  -A Amelia?
  - Zostanie w czyśćcu aż do końca świata.
  Następnie Fatimska Pani zapytała:
  - Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cier­pienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośbę o nawrócenie grzeszników?
  - Tak, chcemy - odpowiedziały dzieci.
  - Będziecie więc musiały wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą.
  Wymawiając ostatnie słowa, że „łaska Boża będzie waszą si­łą", Matka Najświętsza rozłożyła ręce i przekazała wizjonerom światło, które spłynęło z Jej  dłoni.  Dotarło ono do wnętrza dzieci i - jak Łucja potem powiedziała - w tym świetle pastuszkowie zobaczyli się wyraźniej niż w najdoskonalszym zwierciadle. Siłą tego światła sprawiła, że dzieci padły na kolana i zaczęły wielbić. Boga słowami: „Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie".
  Po chwili „Droga Pani" - jak dzieci często nazywały Maryję - powiedziała: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny".
  Po tych słowach zaczęła unosić się w kierunku wschodnim, by za moment zniknąć w nieskończonej odległości.
  Ukazanie się Matki Bożej nie wzbudziło w dzieciach żadnych lęków czy obaw. Ich uczucia były zupełnie inne od tych, jakie wywołały w nich objawienia anioła. Tym razem dzieci były pełne radości i niezwykle ożywione. Łucja, która była najstarsza, czuła się odpowiedzialna za zacho­wanie tajemnicy o tym przedziwnym spotkaniu i nakazała docho­wanie sekretu. Jednak najmłodsza Hiacynta nie potrafiła zachować milczenia. Przepełniała ją tak ogromna radość, że nie wytrzymała i podzieliła się swoim szczęściem w domu. Kiedy do matki Łucji doszły wiadomości o spotkaniu dzieci z dziwną Zjawą, zareago­wała bardzo surowo. Od razu posądziła córkę o kłamstwo. Z tą chwilą skończyło się dla Łucji szczęśliwe dzieciństwo i rozpoczął się czas cierpienia przepowiedziany przez Fatimską Panią.
  (sanktuarium-fatimskie.pl)

   

 • Od najbliższego piątku ( 10 lipca)  rozpoczynamy Jerycho Różańcowe w intencji Ojczyzny. Przez 24 godzin ( do soboty 12 lipca) co pół godziny będziemy modlić się różańcem w intencji Ojczyzny, o pojednanie narodowe i wybór dobrego Prezydenta dla Polski. Rozpoczniemy w piątek o 18.30 Mszą św. i wspólnym różańcem. Prosimy o zgłaszanie się chętnych, którzy w wybranej przez siebie godzinie w będą modlili się różańcem w swoich domach. Prosimy zapisywać się w zakrystii.

  Czym jest Jerycho Różańcowe?

  Jerycho modlitewne jest formą odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte. Ten historyczny epizod stał się dla nas współczesnych przyczyną do podjęcia szturmu modlitewnego w różnych trudnych sprawach. Obecna sytuacja w świecie a zwłaszcza w Polsce wymaga dużo modlitwy. W nawiązaniu do biblijnego wydarzenia ufamy, że wytrwała modlitwa jest w stanie skruszyć mury różnych podziałów i wrogości.

  Pierwsze Jerycho różańcowe zorganizowane zostało na Jasnej Górze. Legionista Anatol Kaszczuk modlił się o przyjazd do Ojczyzny papieża Jana Pawła II. W nocy z 7 na 8 grudnia 1978 r. miał otrzymać natchnienie od Matki Bożej o zorganizowaniu tygodniowej modlitwy przed Jej tronem. Przygotowania trwały do 1 maja 1979 r. Wówczas grupa rozpoczęła nieustanną modlitwę. 7 maja - w dniu zakończenia - okazało się, że nie już żadnych trudności z pozwoleniem na pielgrzymkę i Jan Paweł II przyjedzie do Polski w czerwcu. Potem grupa towarzyszyła modlitewnie papieżowi podczas każdej z jego pielgrzymek w różne rejony świata. Jerycho różańcowe to modlitewne czuwanie. Nie słychać tu głośnych trąb spod murów Jerycha, w modlitewnym skupieniu słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego, splecione w Święty Różaniec, wypowiadane we wspólnocie lub szeptane w osobistej zadumie przeszywają Niebiosa i płyną przed Tron Najwyższego, zanosząc zadośćuczynienie

 • W piątek 13 marca o godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa do Matki Bożej Fatimskiej. Będziemy prosili o zatrzyamnie pandemii koronawirusa i o rozwagę dla Polaków.  Naszą modlitwą otoczymy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannie, lekarzy i wszystkie służby. Prosić będziemy za zmarlych. Ufamy, że Maryja, która zapowiedziała w Fatimie, że Jej Niepokalane Serce zwycięży i tym razem przyjdzie nam z pomocą i nas uratuje.
  Bezpośrednio po Mszy zostanie odprawiona Droga Krzyżowa ( nie będzie nabożeństwa o 19.30) i procesja Eucharystyczna o ubłaganie Miłosierdzia Bożego.

 • Dziękczynienie należy do istoty wiary. Winno być ono punktem wyjścia każdej modlitwie. Dziękczynienie wypływa z wewnętrznego przekonania, że wszystko pochodzi od Boga oraz że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Stąd św. Paweł w swych listach zachęca do częstej modlitwy dziękczynnej: "Wszystko czyńcie, dziękując Bogu Ojcu przez Chrystusa." (Kol 38, 17) "W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża." (1 Tes 5, 18) "Zawsze winniśmy Bogu dziękować za was." (2 Tes 1, 3) "Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa." (Ef 5, 20)

  Wsłuchując się w nauczanie Apostoła Narodów chcemy dziękować Panu Bogu za miniony rok szkolny. Zapraszamy dzieci, młodzież wraz z rodzicami oraz nauczycieli na Mszę św. dziękczynną, która zostanie odprawiona w piątek 25 czerwca o godz. 15.00. Wzywając Bożego Miłosierdzia będziemy prosili o zatrzymanie pandemii, o błogosławieństwo na czas wakacji. Podczas Mszy św. bedzie możliwość spowiedzi.

 • W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i wskazaniami Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski aby nie było dużych zgromadzeń osób, postanawiliśmy zwiększyć liczbę Mszy św. w niedziele. Od 15 do 29 marca  Msze św. w niedziele odprawimy o godz. 8.30; 10.30; 12.00; 13.00; 16.00 i 19.00. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę a znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

Strona 1 z 3