Loading color scheme

koronawirus

 • W obliczu pandemii, którą obięty jest cały świat i nauczeni przykładem wielu pokoleń chrześcijan oddających się w chwilach zagrożeń pod szczególną opiekę Matki Najświętszej, chcemy ponowić nasz akt poświęcenia  Parafii Niepokalanemu Sercu N.M.P.  Wierzymy, że Matka Boża przeprowadzi nas bezpiecznie przez ten czas próby. Bardzo prosimy, aby wszyscy nasi parafianie 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o 20.30 zgromadzili się w swoich domach na wspólnej modlitwie różańcowej a po jej zakończeniu odmówili akt Poświęcenia Parafii Matce Bożej.

  Matko Niepokalana, cała ufność pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojemu wezwaniu z Fatimy i pouczeni przykładem św. Maksymiliana, sw. Jana Pawła II i wielu świętych poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu.
  Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a zwłaszcza godzinę naszej śmierci. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym i naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia,  nasze powinności, nasze sukcesy, porażki i przewinienia.

  Matko Niepokalana broń czystości obyczajów. Zawierzamy Ci szczególnym aktem miłości i ufności wszystkie dzieci, aby w ich sercach zawsze płonął ogień żywej wiary i młości Boga. Oddajemy Ci młodzież  niech będzie wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Zachowaj ich serca w czystości.

  Spójrz miłosciwym okiem na wszystkie rodziny naszej parafii i przybądź wszystkim małżonkom ze swoją skuteczną pomocą. Wprowadź wszystkie rodziny na drogę prawdy, sprawiedliwości i miłości. Spraw Matko, aby stały się silne Bogiem, aby we wszystkich rodzinach było szanowane Boże Prawo i chrześcijańskie obyczaje. Chroń je przed rozpadem i demoralizacją.

  Zagubionym religijnie wskaż na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła. Trwającym w grzechu wyproś łaskę skruchy i pojednania z Bogiem.

  Polecamy Ci wszystkich kapłanów posługujących, w krótkiej historii tej parafii. Niech w jedności ze swoim biskupem strzegą depozytu wiary i na wzór Dobrego Pasterza otaczają troską powierzoną im wspólnotę. Tobie powierzamy powołania kapłańskie i zakonne rodzące się w sercach naszej młodzieży, spraw niech z odwagą pójdą za Twoim Synem.

  W Twoich dłoniach pozostawiamy dzieło budowy świątyni parafialnej.

  Maryjo, której serce zostało przebite mieczem boleści otaczaj opieką wszystkich chorych, cierpiących i starszych. Daj siłę opiekującym się nimi. Przywróc radość wszystkim, którzy stracili sens życia na skutek życiowych doświadczeń.

  Przyjmij to nasze oddanie się Tobie. Przygarnij nas wszystkich do Swego Niepokalanego Serca. Całą ufność pokładamy w Tobie i Twoim Niepokalanym Sercu, w które wpisujemy każdego z nas. Broń nas i prowadź, wstawiaj się za nami, abyśmy nie zagubili kierunku drogi życia, które wskazuje nam Twoje Niepokalane Serce.

 • Każdego dnia o godzinie 20:30 jednoczymy się na wspólnej modlitwie różańcowej: rodziny w swoich domach, a księża w kościele przed Koronowaną Figurą Matki Bożej Fatimskiej. Stwórzmy wielką wspólnotę modlitewną. Prosimy na kontakt@parafianadwisle.pl  podawać swoje intencje, które zostaną odczytane na początku modlitwy. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie w intencji zatrzymania epidemii, za osoby chore, za tych, którzy się nimi opiekują, za służby medyczne i sanitarne, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

 • Warszawa, 12 marca 2020

  D Y S P E N S A
  W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87§1, 1245 i 1248§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

  Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam też do pogłębionej modlitwy osobistej.

  Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

 •  Dyspozycje w związku z pandemią koronawirusa

  1. Osoby w podeszłym wieku, chore lub z objawami choroby zachęcamy do pozostania w domu i uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej poprzez transmisje telewizyjne i radiowe.
  2. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej w dwojaki sposób: do ust lub na rękę (w drugim przypadku kapłani powinni pouczyć w jaki sposób układamy ręce do godnego przyjęcia i poinformować o konieczności spożycia Ciała Pańskiego przy kapłanie; gdy udziela kilku kapłanów przynajmniej jeden z nich powinien udzielać tylko na rękę).
  3. Kapłani i szafarze nadzwyczajni powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.
  4. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową, a nie przez podawanie ręki.
  5. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować kratki konfesjonału zabezpieczone folią.
  6. Należy utrzymywać w należytej czystości kropielnice i paramenty liturgiczne.
  7. Adoracje krzyża lub relikwii powinny odbywać się poprzez ukłon, a nie ucałowanie.
  8. Należy przełożyć na późniejszy czas wszystkie spotkania parafialne (spotkania formacyjne lub organizacyjne grup, szkolenia, wykłady, konferencje etc.), poza programowymi nabożeństwami liturgicznymi.
  9. W najbliższą niedzielę na zakończenie Mszy Świętych należy odśpiewać w postawie klęczącej suplikacje.
  10. Prosimy o monitorowanie i stosowanie się do bieżących komunikatów kompetentnych służb.

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

 • Moi Drodzy,
  W tym trudnym czasie dla naszej Ojczyzny i świata w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się do Was z troską o wspólne bezpieczeństwo. Po modlitwie i wspólnym rozeznaniu postanowiliśmy  wprowadzić na najbliższy czas następujące zmiany:

  - Msze św. niedzielne w naszej parafii od 15- 29 marca odprawimy 8.30; 10.30; 12.00; 13.00; 16.00 i 19.00. Po wszystkich Mszach nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa o zatrzymanie epidemii, śpiew suplikacji i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
  - spotkania wszystkich grup parafialnych, w tym też katechezy neokatechumenalne zostają odwołane do 29 marca.
  - planowane na 14 marca pierwsze spotaknie kandydatów do bierzmowania zostaje przełożone na 18 kwietnia na godz. 10.30.
  - osoby chore prosimy o pozostanie w domach. Osoby starsze i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka prosimy o rozwagę. Ksiądz Biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy  od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
  - prosimy i zalecamy przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głową.
  - bardzo prosimy, by w najbliższym czasie Komunię Świętą przyjmować na rękę, tak, by nie narażać księdza oraz innych wiernych przyjmujących Ciało Pańskie. Komunię należy spożyć zaraz po jej otrzymaniu, przy księdzu. Chcemy przypomnieć, że taki sposób rozdawania Komunii Świętej nie uderza w jej godność. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej.
  - informujemy, że z kropielnic usunięta została woda święcona. Można się w nią zaopatrywać przy stoliku z prasą.
  - cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  - do dnia 29 marca br. odwołujemy dyżury kancelarii parafialnej . W sprawach pogrzebowych bądź wezwań do chorych prosimy o kontakt telefoniczny.

  Wszystkich zachęcamy do modlitwy, adoracji i korzystania z sakramentów świętych. Prosimy Was, abyście w swoich domach całymi rodzinami w łączności z parafią każdego dnia o 21.00 w godzinie Apelu Jasnogórskiego modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego lub  Różańcem i suplikacją Święty Boże. Prosimy nawiedzajcie Najświętszy Sakrament i powierzajcie się Matce Bożej. Św. Jan Bosko podczas zarazy w Turynie przypominał swoim podopiecznym, że jeśli będą w stanie łaski uświęcającej i oddają się Matce Bożej to nic im się nie stanie. W niedzielę przy figurze  Matki Bożej  będą wyłożone Cudowne Medaliki, które można zabierać do domu.  Kruchta kaplicy otwarta jest każdego dnia i jest też możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

  Ogarniamy modlitwą naszą wspólnotę parafialną.

  Wasi Duszpasterze

 • Drodzy Parafianie, Pielgrzymi, Przyjaciele i Sympatycy naszej Farnej Kaplicy na warszawskim Nadwiślu,

  W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi stanu pandemii informujemy:

  1.W naszej kaplicy podczas Eucharystii i nabożeństw może obecnie przebywać 40 osób. Prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc.
  2. Nagłośnienie będzie włączone na zewnątrz.
  3. Komunia święta będzie  udzielana także przed kaplicą.
  4. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust.
  5. Spowiadamy podczas Mszy i w czasie adoracji w dni powszednie od 17.00 do 18.30.

  Zapraszamy do modlitwy przed Fatimską Panią z Nadwiśla.

 • Warszawa, 21 marca 2020 roku

  Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz aktualnych zaleceń Rządu RP przypominamy o konieczności bezwzględnego ograniczenia wszelkich kontaktów z innymi osobami i pozostania w domu, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii.
  W związku z trwającym stanem epidemii w naszym kraju zarządzam co następuje:
  1. Przedłużam do odwołania dyspensę udzieloną dnia 12 marca 2020 roku od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej i gorąco zachęcam do udziału w liturgiach transmitowanych w środkach społecznego przekazu.
  2. Przypominam, że w nabożeństwach nie może brać udziału więcej niż 50 osób (w tym pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję danej Mszy Świętej).
  3. Należy unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, a szczególnie:
  a) Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego,
  b) Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (telefon, komunikator internetowy itp.),
  c) Chociaż właściwym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnej sytuacji spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem (w kościele, kaplicy, zakrystii, w salce parafialnej lub innym godnym miejscu, pozwalającym zachować prywatność i bezpieczeństwo zdrowia).
  4. Zachęcam duszpasterzy do udzielania Komunii Świętej na rękę, pamiętając jednak, że nikomu nie możemy nakazywać przyjęcia Ciała Pańskiego w taki sposób.
  Dziękuję za odpowiedzialne podejście do zaleceń służb państwowych, dzięki czemu wyrażamy troskę o nasze zdrowie i odpowiedzialność za życie innych.
  Moją modlitwą ogarniam Osoby dotknięte epidemią, całą służbę zdrowia, wszystkich troszczących się o zdrowie obywateli i zawierzam wszystkich opiece Matki Bożej Zwycięskiej.

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

 • W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:

  1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
  2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.

  UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.
  Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.
  3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
  4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.
  5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
  6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.
  Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

 • Mając na uwadze, że teren powiatów wołomińskiego i otwockiego został ogłoszony jako strefa zagrożona dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią COVID 19, Władza Diecezjalna Warszawsko-Praska przypomina i zobowiązuje wszystkich duchownych oraz pracowników świeckich, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, do rygorystycznego stosowania i przestrzegania norm sanitarnych w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

  W szczególności obliguje się do troski o higienę rąk, zapewnienia i udostępnienia płynów dezynfekujących wiernym w pomieszczeniach kościelnych, bezwzględnego stosowania maseczek przez uczestników nabożeństw i wszystkich przebywających w budynkach i pomieszczeniach parafialnych (obowiązek ten dotyczy również kapłanów, którzy nie sprawują Mszy Świętej, a podejmują inne czynności duszpasterskie w danej chwili). Usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej w formie podania jej przez szafarza na dłoń wiernego.

  Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu Biskupowi.

  Ks. dr Dariusz Szczepaniuk
  Kanclerz Kurii

 • Kochani,

  W związku z panującą epidemią raz jeszcze zwracamy się z ogromną prośbą do naszych parafian. Bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Wszystkich Uczestników liturgii prosimy o zasłanianie ust i nosa. Przy wejściu do kaplicy są ustawione dozowniki z płynami dezynfekcyjnymi. Stosujmy je, wchodząc do kościoła i wychodząc z niego. Przypominamy o kolejności rozdawania Komunii świętej: na początku w procesji podchodzą osoby pragnące przyjąć Pana Jezusa na rękę, a na końcu procesji rozdawać będziemy Pana Jezusa osobom pragnącym przyjąć Komunię do ust. Prosimy o wzięcie odpowiedzialności za naszą Parafię w imię miłości i troski o bliźniego.

  Módlmy się za siebie wzajemnie.

   Wasi Duszpasterze

 • W piątek 13 marca o godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa do Matki Bożej Fatimskiej. Będziemy prosili o zatrzyamnie pandemii koronawirusa i o rozwagę dla Polaków.  Naszą modlitwą otoczymy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannie, lekarzy i wszystkie służby. Prosić będziemy za zmarlych. Ufamy, że Maryja, która zapowiedziała w Fatimie, że Jej Niepokalane Serce zwycięży i tym razem przyjdzie nam z pomocą i nas uratuje.
  Bezpośrednio po Mszy zostanie odprawiona Droga Krzyżowa ( nie będzie nabożeństwa o 19.30) i procesja Eucharystyczna o ubłaganie Miłosierdzia Bożego.

 • W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i wskazaniami Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski aby nie było dużych zgromadzeń osób, postanawiliśmy zwiększyć liczbę Mszy św. w niedziele. Od 15 do 29 marca  Msze św. w niedziele odprawimy o godz. 8.30; 10.30; 12.00; 13.00; 16.00 i 19.00. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę a znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

 • Tegoroczną Wielkanoc będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, wynikających z ogłoszonego przez władze państwowe stanu epidemii. Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do warunków w naszym kraju, polecając biskupom diecezji wydanie szczegółowych rozporządzeń.
  Dlatego polecam, aby księża proboszczowie oraz rektorzy kościołów i kaplic publicznych w naszej Diecezji stosowali się do poniższych wskazań:

  1. Przygotowując liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia liturgicznego według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.
  2. Aby godnie sprawować liturgię najważniejszych dni roku liturgicznego, należy przygotować posługujących przy ołtarzu, ograniczonych do koniecznego minimum i osobę wykonującą śpiewy liturgiczne. Maksymalnie może to być pięć osób. Do posługi nie można dopuścić dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.
  3. We wszystkich celebracjach należy zrezygnować z uroczystej procesji na wejście i udać się do prezbiterium krótką drogą, zajmując miejsca z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami.
  4. Zalecam, aby opuścić znak pokoju, a jeśli pragniemy go zachować, może być przekazany jedynie przez skłon.
  5. Ponieważ wierni będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą. Wierni powinni też mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Dotyczy to zarówno Wielkiego Czwartku, jak i Wielkiego Piątku oraz dnia Wielkiej Soboty.
  6. W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas śpiewu Chwała na wysokości w Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, a także podczas Mszy rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.
  7. Zezwalam, aby w domach, które zamieszkują duchowni, klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Nadal podtrzymuje się zakaz uczestniczenia w tych liturgiach wiernych spoza wspólnoty.

  NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

  8. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. W tym roku nie wolno stosować formy pierwszej i wychodzić z liturgią na zewnątrz świątyni. Druga forma (uroczyste wejście) będzie sprawowana tylko w katedrze. W kościołach parafialnych i innych miejscach należy zastosować formę trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd pobłogosławienia palm. Należy opuścić pokropienie palm wodą pobłogosławioną.
  9. Ponieważ w liturgii słowa tego dnia najważniejszy jest opis Męki Pańskiej, można opuścić jedno, a nawet oba czytania poprzedzające Pasję, wykonując po kolekcie śpiew przed Ewangelią i samą Pasję.

  MSZA KRZYŻMA

  10. Mszę krzyżma biskup Diecezji będzie sprawował z duchowieństwem katedralnym, które będzie reprezentowało prezbiterium Diecezji. Wszystkich kapłanów proszę o duchowe współuczestnictwo poprzez transmisję telewizyjną.
  11. Podczas Mszy krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będzie można odebrać w terminie, który będzie podany na stronie internetowej Diecezji.
  12. Przypominam wszystkim kapłanom, że tego dnia powinni odnowić swoje przyrzeczenia złożone podczas święceń. Niech to uczynią uczestnicząc w Mszy krzyżma poprzez media albo indywidualnie.

  MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

  13. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.
  14. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej, należy opuścić procesję z Najśw. Sakramentem i pozostawić Najśw. Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najśw. Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego Ołtarza przechowania, gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie.W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najśw. Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu kapłan przenosi Najśw. Sakrament do tabernakulum i zamyka je. Na koniec należy odśpiewać suplikacje Święty Boże.

  LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ

  15. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o oddalenie epidemii. Wezwanie ostatnie będzie jedenastym. Tekst z nutami podany jest w załączniku.
  16. Obrzęd ukazania krzyża należy sprawować tylko według pierwszej formy podanej w mszale, czyli bez procesjonalnego wniesienia. Każdy podchodzi i przyklęka przed krzyżem lub skłania się, ale nie całuje krzyża. Zalecam jednak, aby jeśli to możliwe zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając pieśń podaną w mszale oraz suplikacje.
  17. Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

  WIELKA SOBOTA

  18. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią.
  19. Trzeba zrezygnować ze wspólnotowego sprawowania błogosławieństwa nad pokarmami wielkanocnymi i polecić wiernym, aby dokonali tego sami w swoich domach, korzystając z modlitwy podanej na stronie internetowej Diecezji albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.

  WIGILIA PASCHALNA

  20. Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.
  21. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, z możliwością zmniejszenia ilości czytań starotestamentalnych, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.
  22. Po Ewangelii i homilii opuszcza się trzecią część Wigilii Paschalnej – liturgię chrzcielną. Bezpośrednio po homilii ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie ma jednak pokropienia wodą pobłogosławioną.
  23. W parafiach, w których są katechumeni przygotowani do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia należy przenieść sprawowanie tych sakramentów na Mszę wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego lub jeszcze inny termin, po ustaniu epidemii.
  24. Ze względu na radosny charakter Wigilii Paschalnej na zakończenie nie śpiewa się suplikacji, ale antyfonę maryjną Wesel się, Królowo miła.

  REZUREKCJA

  25. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najśw. Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.
  Błogosławię na dobre, choć trudne, przeżycie tajemnic Wielkiego Tygodnia.

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

 • Ojciec św. Franciszek w specjalnym liście zachęca cały Kościół do odkrycia na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Zachęcamy wszystkich parafian do lektury listu Papieża i podjęcia Jego wezwania. Módlmy się każdego dnia na różańcu w naszych rodzinach. W dni powszednie o 20.30 transmitowana jest modlitwa różąńcowa z naszej kaplicy.

  Drodzy bracia i siostry,

  Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii. Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.
  Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.

  Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r.
  Święto św. Marka Ewangelisty

  Modlitwa I
  O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

   Modlitwa II

  „Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”

  W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność.Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich.Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa.Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności.Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości.Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie.O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju.Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen

 • Tradycją naszej parafii jest organizowanie różnych form rekolekcji. Kolejną odsłoną będą Rekolekcje na Raty, które w dwie kolejne niedziele 22 i 29 marca na Mszy św. o godz. 16.00 poprowadzi dla nas Ks. Michał Dziedzic- duszpasterz młodzieży naszej diecezji. Nauki rekolekcyjne będą transmitowane na naszej stronie parafialnej i przez facebook. Zachęcamy do korzystania z takiej formy rekolekcji wszystkich a szczególnie tych, którzy jeszcze w rekolekcjach nie uczestniczyli. Niech czas Wielkiego Postu, który przeżywamy w tym roku w szczególnej atmosferze stanie się dla nas okazją do zatrzymania się, głebszej rewizji swojego życia, do zwrócenia się ku Bogu, który zawsze jest Bogiem Miłosierdzia.
  https://youtu.be/mg8qR20J17w

 • Moi Drodzy,

  Kolejny raz jesteśmy poruszeni ostatnimi wydarzeniami związanymi z epidemią koronawirusa. Nowe obostrzenia sanitarne, limit osób uczestniczących w nabożeństwach a do tego niespokojna atmosfera polityczna. Nie bardzo wiemy co przyniosą następne dni. Znowu zostajemy ogołocani z Eucharystii, odczuwalnej bliskości wspólnoty Kościoła. W wielu z nas rodzi się bunt.

  Może zapomnieliśmy o wiosennych przemyśleniach, postanowieniach. Ile w nas było wtedy dobrych Bożych natchnień. Gdzieś znowu zgubiliśmy głód Boga zastępokajając go duchem tego świata, pewnością siebie... Może znowu Pan Bóg został zepchnięty na margines naszego życia. Raz jeszcze musimy zatrzymać nasze życie. Zatrzymać się z pogłębioną refleksją i w duchu wiary przyjąć z nadzieją nadchodzące wydarzenia. W tym całym zgiełku trzeba na nowo odkryć najpiękniejszą prawdę jaką przynosi człowiekowi Jezus: Każdy z nas jest bardzo kochany a Bóg jest Dobrym i Miłującym Ojcem, który nie chce śmierci grzesznika, ale pragnie, aby się nawrócił i miał życie. Nie jesteśmy sami! Bóg jest z nami w tym czasie i przeprowadzi, jeśli Mu zaufamy i podejmiemy drogę naszego nawrócenia. Ten czas może okazać się dla nas bezcenną łaską, jeśli tylko zaczniemy zwracać się do Pana, Jemu ufać i pragnąć, aby On w nas żył. Jestem przekonany, że przez to wszytko co przynosi nam codzienność Kochany Bóg walczy o nas.

  Niech nasze domy staną się prawdziwym Kościołem Domowym. Proszę nie rezygnujcie z Eucharystii. Utrudniona możliwość uczestnictwa w niedzielnej Mszy nie zamyka drzwi przed Mszą w dzień powszedni - wtedy zazwyczaj jest mniej osób i nigdy nie został przekroczony limit osób. Ustawcie w swoich domach ołtarzyk z krzyżem i obrazem Matki Bożej, przy którym będziecie gromadzić się na wspólnej rodzinnej modlitwie. Proszę rodziców o uczestnictwa rodzinne- zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą we Mszach za pośrednictwem transmisji. Przygotujcie się do niedzielnej Mszy poprzez wspólną lekturę czytań i refleksję nad przeczytanym tekstem. Niech nasze domy zaczną żyć Jezusem.

  W tych trudnych czasach przychodźmy na Adorację i w ciągu dnia nawiedzajmy Pana Jezusa w kaplicy. Korzystajmy z sakramentu pokuty dbając o stan łask i uświęcającej. Każdego dnia czekamy na Was Kochani w konfesjonale już pół godziny przed Mszą i podczas adoracji. Wróćmy w naszych domach do codziennej modlitwy różańcowej.

  Dla osób uczestniczących w Mszach św za pośrednictwem transmisji będzie udzielana w naszej kaplicy Komunia św. w niedziele o godz. 14.30; 15.00 i 20.30

  Maryja, nasza nadwiślańska Pani jest w tych trudnych dniach z nami, przez Jej Niepokalane Serce dokona się zwycięstwo.

  Jako ludzie wiary jesteśmy zapraszani przez Pana Boga, aby stosując się do przepisów zewnętrznych jak najlepiej duchowo przeżyć ten czas doświadczeń i próby. Proszę módlmy się każdego dnia do Ducha Świętego modlitwą, którą małemu Karolowi Wojtyle podyktował jego ojciec, a którą papież odmawiał przez całeżycie.

  Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

  o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

  o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

  o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

  o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

  o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

  o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

  który Ciebie, o Boże, obraża. AMEN

   

  Wszystkich Was ogarniam codzienną modlitwą i błogosławię.

  Wasz Proboszcz

   

   

 • Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

  Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

  Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

  Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

  ( episkopat.pl)

 • Nadal z przyczyn od nas niezależnych planowana na jutro-15 listopada- transmisja Mszy św niestety nie może się odbyć. Postaramy się jak najszybciej wznowić transmisje Mszy z naszej farnej kaplicy. Zachęcamy do korzystania z transmisji telewizyjnych.
  Publikujemy poniżej listę kanałów telewizyjnych, na których już w niedzielę 15.11.2020, zostaną wyemitowane Msze święte:
  7:00 - TVP 1 - Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
  9:00 - Polsat News - Msza św. ze Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bo­żej w Warszawie
  9:30 - TV TRWAM - Msza św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
  11:00 - TVP 1 - Msza św. z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze
  12:00 - TVP 1 - Anioł Pański
  12:00 - TVP POLONIA - Anioł Pański
  12:00 - TV TRWAM - Anioł Pański
  13:00 - TVP POLONIA - Transmisja mszy św. z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie
  18:00 - TV TRWAM - Anioł Pański
  20:20 - TV TRWAM - Różaniec
  21:00 - TV TRWAM - Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

  Komunia św. w naszej kaplicy będzie udzielana w najbliższą niedzielę o godz. 15.00. Prosimy nie rezygnować ze Mszy św. dlatego z racji na ograniczenia zachęcamy do udziału w Eucharystii w dni powszednie oraz do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Przypominamy o możliwości codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu Nie odcinajmy się od źródła życia.

  1. W obliczy zagrożenia epideimią koronawirusa od najbliższej niedzieli do 29 marca wprowadzamy zmiany w godzinach Mszy św. Niedzielne Eucharystie będą sprawowane o godz. 8.30;10.30; 12.00; 13.00; 16.00 i 19.00.
  2. Osoby chore prosimy o pozostanie w domach. Osoby starsze i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka prosimy o rozwagę. Ksiądz Biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
  3. Niedzielne Msze Święte będą transmitowane przez wiele środków społecznego przekazu:
   w Programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 9:00 (z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie)
   w Radiu Maryja o godzinie 9:00 (z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie)
   w TVP1 o godzinie 7:00 (z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach)
   w telewizji Republika o godzinie 7:00 (z parafii pod wezwaniem Świętego Augustyna w Warszawie)
   w TV Trwam o godzinie 9:30 (z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze)
   w Polsat Rodzina o godzinie 10:30 (Msza Święta dla dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej)
   w Radiu Warszawao godzinie 7:30 z Katedry Warszawsko-Praskiej i o godzinie 18:00 z Konkatedry na Kamionku - przeprowadzi Radio Warszawa >> tutaj lub przez radioodbiorniki na 106,2 FM w Warszawie i okolicach.
    W SalveNet będzie transmitować Mszę Świętą o godzinie 12:30 z katedry Warszawsko-Praskiej. Można oglądać bezpośrednio na stronie internetowej lub na platformie YouTube.
  4. Bardzo prosimy, by w najbliższym czasie Komunię Świętą przyjmować na rękę, tak, by nie narażać księdza  oraz innych wiernych przyjmujących od nich Ciało Pańskie. Komunię należy spożyć zaraz po jej otrzymaniu, przy księdzu. Chcemy przypomnieć, że taki sposób rozdawania Komunii Świętej nie uderza w jej godność – w historii Kościoła jest on dużo starszy niż rozdawanie Komunii do ust. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej.

   

   

   
   
   
 • Moi Drodzy,

  W tym roku, ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, nie będzie wizyty duszpasterskiej rodzin katolickich naszej Parafii w tradycyjnej formie.W poprzednich latach wizyta duszpasterska była okazją do bliższego zapoznania się i wielu nowych parafian dzięki kolędzie włączało się w życie parafii. Niestety nowa sytuacja przynosi nowe wyzwania. Dlatego już od 11 stycznia w dni powszednie o godz. 18.30 zapraszamy na Mszę św.w intencji rodzin z poszczególnych rejonów parafii z modlitwą i indywidualnym błogosławieństwem.
  Prosimy przynosić krzyże, które zostaną pobłogosławione podczas nabożeństwa, aby w ten sposób symbolicznie zanieść błogosławieństwo do swoich domów. Podczas Mszy będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, aby przyjąć Komunię  świętą w intencji swojej rodziny.. W tych szczególnie trudnych czasach zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach w parafii całe rodziny lub przedstawicieli poszczególnych rodzin.
  W programie spotkania : Msza św. w intencji rodzin, krótkie nabożeństwo z zawierzeniem rodzin opiece św. Józefa i indywidualne błogosławieństwo poszczególnych rodzin.
  Indywidualna kolęda będzie możliwa tylko na osobiste zaproszenie.Zainteresowanych tą formą kolędy zapraszamy do zakrystii, kancelarii lub o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną. Indywidualne wizyty rozpoczniemy po 17 stycznia.
  Nowych  Parafian,( u których nie będzie indywidualnej kolędy) prosimy o zgłaszanie się w celu przedstawienia rodziny i wpisania się do Parafii.Ksiądz Proboszcz zaprasza nowe rodziny do kancelarii w poniedziałki 17.00- 18.00 i środy 19.00- 20.00

  Plan kolędowych spotkań:

  Poniedziałek 18 stycznia-Zakątek Wawer, ul. Myszołowa, Celulozy 131 i Rychnowska, Romantyczna
  Wtorek 19 stycznia:ul. Celulozy od nr 111 do końca ulicy
  Środa 20 stycznia: ul. Bysławska, Bielika, Czarnuszki, Kminkowa, Kosaćcowa, Odrębna, Połaniecka, Zagrodowa, Zatrzebie, Zawilców
  Czwartek 21 stycznia: ul. Dąbrowy, Rosiczki, Ostrózki, oraz osiedla przy ul Dzięcioła 9 i 20
  Piątek 22 stycznia: ul Dzięcioła
  Sobota 23 stycznia: ul. Kwiatowa Polana, osiedla przy ul. Mrągowskiej 7, 20, 25, 27 i 28
  Poniedziałek  25 stycznia: ul. Mrągowska ( domy wolnostojące) oraz osiedla przy ul. Mrągowskiej 12N i ul Uszatki.
  Środa 27 stycznia: Osiedla Wiślany Potok oraz osiedla przy Ogórkowej 20, 42, 44, 45.

  Czwartek 28 stycznia:ul. Ogórkowa domy wolnostojące oraz pozostałe osiedla na ul. Ogórkowej
  Piątek 29 stycznia: ul. Przewodowa domy wolnostojące i osiedla.
  Sobota30 stycznia: osiedle Strzygłowska 4 i 52 oraz domy wolnostojące przy ul Strzygłowskiej
  Poniedziałek 1 luty:osiiedla przy ul Strzygłowskiej 67b, 67d, 67f, 69,71,73,75
  Środa 3 luty: Trakt Lubelski, Śnieguliczki, Wędkarska, Dymkowska
  Czwartek 4 luty:Wał Miedzeszyński, Nasza

  Sobota 5 luty: sympatycy parafii oraz rodziny, które nie mogły uczestniczyć w nabożeństwie w wyznaczonym dla siebie terminie.

   Prosimy o zachowywanie przepisów sanitarnych.

  Wszystkie rodziny naszej parafii zawierzamy naszej Nadwiślańskiej Pani.
  Niech Wam Bóg błogosławi.

  Duszpasterze

Strona 1 z 2