Loading color scheme

Wprowadzenie relikwii Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej

Wprowadzenie relikwii Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej

W najbliższą niedzielę 12 września o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Tego dnia o godz. 19.00 w naszej farnej kaplicy zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za wyniesienie na ołtarze, podczas której zostaną wprowadzone i zainstalowane relikwie nowych polskich Błogosławionych. Zapraszamy do wspólnej dziękczynnej modlitwy.