Loading color scheme

Tydzień Biblijny w rodzinie

Tydzień Biblijny w rodzinie

W dniu 18 kwietnia 2021 r. zostanie zainaugurowany XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny,którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.Tegoroczne obchody rozpocznie Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka. Przed każdą Mszą św. w naszej kaplicy będzie czytany fragment Ewangelii według św. Marka. Nie ograniczajmy się do słuchania Słowa Bożego tylko podczas Eucharystii. " Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.(Hbr4,12). Dziś wielu chrześcijan wraca do codziennej lektury, rozważania Pisma Świętego. Są jednak jeszcze tacy, którzy nie korzystają z tego cennego daru. Na kartach Pisma świętego spotykamy się z żywym i prawdziwym  Chrystusem. " Słuszne jest więc stwierdzenie, że do Pisma świętego trzeba podchodzić tak jak do Stołu Pańskiego. Dlatego gdy bierzesz do ręki Pismo święte, rób to ze czcią, szacunkiem i głęboką wiarą. To ma być inny gest niż gest sięgania po jakąkolwiek książkę religijną, ponieważ jest to Księga pełna obecności Boga."

Życzymy wszystkim wiernym, aby w Tygodniu Biblijnym odkryli obecność Boga, który jest blisko nas, chce z nami rozmawiać. Znajdźmy czas na osobistą i rodzinną modlitwę Słowem Bożym. Dziś w III Niedzielę Wielkanocną niech w każdej rodzinie zostanie dokonana intronizacja Pisma Świętego. W centralnym miejscu w domu należy przygotować godne miejsce nakryte białym obrusem, na którym umieścimy Pismo św. Można przy Piśmie św. postawić świeczkę, którą będziemy zapalać podczas modlitwy.  Zachęcamy, aby wszyscy wierni w tym tygodniu w swoich rodzinach gromadzili się na wspólnym czytaniu Ewangelii według św. Marka. Może Pan Bóg pozwoli, że ta inicjatywa stanie się w wielu rodzinach codzienną praktyką a Pismo Święte zostanie na stałe umieszczone w centralnym miejscu domu i życia rodzinnego