Loading color scheme

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Rozpoczynamy Triduum Paschalne. W związku z zaostrzonymi rygorami sanitarnymi zaplanowaliśmy porządek nabożeństw w tych Świętych Dniach tak, aby jak największa liczba wiernych mogła spotykać się na modlitwie. Przed kaplicą zostały wystawione miejsca do siedzenia i będzie włączone nagłośnienie. Uczestniczących w Liturgii Wielkiego Tygodnia na zewnątrz prosimy o przynoszenie własnych miejsc do siedzenia. Prosimy o zachowywanie przepisów sanitarnych: dystans min. 1,5 m i maseczki na ustach i nosie.

Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz.17.30 i 19.00. Po Mszy o 19.00 przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja Najświętszego Sakramentu do północy. O godz. 21.00 bedzie udzielana Komunia Święta dla uczestniczących w uroczystościach wielkoczwartkowych poprzez media. Wieczór pojednania z możliwością spowiedzi od 21.30 do północy. Bardxo serdecznie zachęcamy do spowiedzi. Nie będziemy spowiadali w Wielki Piątek , Wielką Sobotę i podczas świąt.

O godz. 19.00 transmisja Mszy św. Wieczerzy Pańskiej na parafialnych mediach.

Msza wieczorna w Wielki Czwartek jest początkiemTriduum Paschalnego. Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. W ten dzień, poza Mszą sprawowaną w każdym kościele wieczorem (nazywaną Mszą Wieczerzy Pańskiej), w lokalnej katedrze, pod przewodnictwem biskupa, odbywa się tzw. Msza Krzyżma, w czasie której poświęca się krzyżmo (mieszaninę oleju i balsamu wykorzystywaną przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, biskupich, konsekracji kościołów i ołtarzy) oraz oleje chorych i katechumenów. W jej czasie odbywa się także odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Msza ta nie należy do obchodów Triduum Paschalnego.

Z kolei Msza Wieczerzy Pańskiej to jedyna Msza sprawowana w każdym kościele i jest uroczystym rozpoczęciem obchodów Triduum Paschalnego.

Symbole Mszy Wieczerzy Pańskiej:

1. Wyciszenie dzwonów i dzwonków w czasie mszy - podczas pieśni "Chwała na wysokości Bogu" zabrzmią wszystkie dzwony w Kościele, które od tej pory zostaną wyciszone aż do pieśni "Chwała" w czasie Mszy Wigilii Paschalnej. Dzwonki używane w czasie przeistoczenia zostają zamienione na kołatki, o głuchym i mniej przyjemnym brzmieniu. Kościół wycisza się i poważnieje, ponieważ wie, że Chrystus zostaje zdradzony i uwięziony.

2Obmycie nóg - zwany także "mandatum", przypomina o geście Jezusa, który wykonał wobec Apostołów. Zwykle obmywa się nogi dwunastu mężczyznom, jednak przypadek papieża Franciszka pokazuje, że nie jest to jedyna opcja. Obmył on bowiem nogi kobiecie, do tego muzułmance. Kongregacja Kultu Bożego orzekła, że lokalny biskup miejsca ma prawo regulować przepisy w tej kwestii. Symbol jest bardzo czytelny i wskazuje na uniżenie Jezusa wobec człowieka i bycie sługą. W tym roku z racji na pandemię nie ma gestu obycia nóg.

3. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy - po Komunii świętej następuje przeniesienie Pana Jezusa do przygotowanego przedtem tabernakulum znajdującego się w miejscu zwanym Ciemnicą. To symbol uwięzienia Jezusa w nocy przed męką. Podczas procesji przeniesienia używa się kołatek i śpiewa wspomniany hymn Sław Języku Tajemnicę. Przy ciemnicy do późnych godzin wieczornych trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. Zdjęcie z ołtarza świec, obrusu, mszału i krzyża - gest ten symbolizuje zakończenie wieczerzy, ale także odarcie Jezusa z szat i pozostawienie Go w samotności, ponieważ ołtarz jest symbolem Chrystusa i Jego ofiary. Aż do Mszy Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje pusty.

5. Otwarcie tabernakulum i pozostawienie go pustym - wyraźny znak, że Jezus nie przebywa już w tym miejscu, ale cierpi zamknięty w Ciemnicy i oczekuje na wyrok. Nie musimy wtedy przyklękać, kiedy obok niego przechodzimy. ( deon.pl)