Loading color scheme

Słowo do Parafian

Słowo do Parafian

Moi Drodzy,

Kolejny raz jesteśmy poruszeni ostatnimi wydarzeniami związanymi z epidemią koronawirusa. Nowe obostrzenia sanitarne, limit osób uczestniczących w nabożeństwach a do tego niespokojna atmosfera polityczna. Nie bardzo wiemy co przyniosą następne dni. Znowu zostajemy ogołocani z Eucharystii, odczuwalnej bliskości wspólnoty Kościoła. W wielu z nas rodzi się bunt.

Może zapomnieliśmy o wiosennych przemyśleniach, postanowieniach. Ile w nas było wtedy dobrych Bożych natchnień. Gdzieś znowu zgubiliśmy głód Boga zastępokajając go duchem tego świata, pewnością siebie... Może znowu Pan Bóg został zepchnięty na margines naszego życia. Raz jeszcze musimy zatrzymać nasze życie. Zatrzymać się z pogłębioną refleksją i w duchu wiary przyjąć z nadzieją nadchodzące wydarzenia. W tym całym zgiełku trzeba na nowo odkryć najpiękniejszą prawdę jaką przynosi człowiekowi Jezus: Każdy z nas jest bardzo kochany a Bóg jest Dobrym i Miłującym Ojcem, który nie chce śmierci grzesznika, ale pragnie, aby się nawrócił i miał życie. Nie jesteśmy sami! Bóg jest z nami w tym czasie i przeprowadzi, jeśli Mu zaufamy i podejmiemy drogę naszego nawrócenia. Ten czas może okazać się dla nas bezcenną łaską, jeśli tylko zaczniemy zwracać się do Pana, Jemu ufać i pragnąć, aby On w nas żył. Jestem przekonany, że przez to wszytko co przynosi nam codzienność Kochany Bóg walczy o nas.

Niech nasze domy staną się prawdziwym Kościołem Domowym. Proszę nie rezygnujcie z Eucharystii. Utrudniona możliwość uczestnictwa w niedzielnej Mszy nie zamyka drzwi przed Mszą w dzień powszedni - wtedy zazwyczaj jest mniej osób i nigdy nie został przekroczony limit osób. Ustawcie w swoich domach ołtarzyk z krzyżem i obrazem Matki Bożej, przy którym będziecie gromadzić się na wspólnej rodzinnej modlitwie. Proszę rodziców o uczestnictwa rodzinne- zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą we Mszach za pośrednictwem transmisji. Przygotujcie się do niedzielnej Mszy poprzez wspólną lekturę czytań i refleksję nad przeczytanym tekstem. Niech nasze domy zaczną żyć Jezusem.

W tych trudnych czasach przychodźmy na Adorację i w ciągu dnia nawiedzajmy Pana Jezusa w kaplicy. Korzystajmy z sakramentu pokuty dbając o stan łask i uświęcającej. Każdego dnia czekamy na Was Kochani w konfesjonale już pół godziny przed Mszą i podczas adoracji. Wróćmy w naszych domach do codziennej modlitwy różańcowej.

Dla osób uczestniczących w Mszach św za pośrednictwem transmisji będzie udzielana w naszej kaplicy Komunia św. w niedziele o godz. 14.30; 15.00 i 20.30

Maryja, nasza nadwiślańska Pani jest w tych trudnych dniach z nami, przez Jej Niepokalane Serce dokona się zwycięstwo.

Jako ludzie wiary jesteśmy zapraszani przez Pana Boga, aby stosując się do przepisów zewnętrznych jak najlepiej duchowo przeżyć ten czas doświadczeń i próby. Proszę módlmy się każdego dnia do Ducha Świętego modlitwą, którą małemu Karolowi Wojtyle podyktował jego ojciec, a którą papież odmawiał przez całeżycie.

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża. AMEN

 

Wszystkich Was ogarniam codzienną modlitwą i błogosławię.

Wasz Proboszcz