Loading color scheme

Akt poświęcenia Parafii Niepokalanemu Sercu N.M.P.

Akt poświęcenia Parafii Niepokalanemu Sercu N.M.P.

W obliczu pandemii, którą obięty jest cały świat i nauczeni przykładem wielu pokoleń chrześcijan oddających się w chwilach zagrożeń pod szczególną opiekę Matki Najświętszej, chcemy ponowić nasz akt poświęcenia  Parafii Niepokalanemu Sercu N.M.P.  Wierzymy, że Matka Boża przeprowadzi nas bezpiecznie przez ten czas próby. Bardzo prosimy, aby wszyscy nasi parafianie 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o 20.30 zgromadzili się w swoich domach na wspólnej modlitwie różańcowej a po jej zakończeniu odmówili akt Poświęcenia Parafii Matce Bożej.

Matko Niepokalana, cała ufność pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojemu wezwaniu z Fatimy i pouczeni przykładem św. Maksymiliana, sw. Jana Pawła II i wielu świętych poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu.
Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a zwłaszcza godzinę naszej śmierci. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym i naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia,  nasze powinności, nasze sukcesy, porażki i przewinienia.

Matko Niepokalana broń czystości obyczajów. Zawierzamy Ci szczególnym aktem miłości i ufności wszystkie dzieci, aby w ich sercach zawsze płonął ogień żywej wiary i młości Boga. Oddajemy Ci młodzież  niech będzie wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Zachowaj ich serca w czystości.

Spójrz miłosciwym okiem na wszystkie rodziny naszej parafii i przybądź wszystkim małżonkom ze swoją skuteczną pomocą. Wprowadź wszystkie rodziny na drogę prawdy, sprawiedliwości i miłości. Spraw Matko, aby stały się silne Bogiem, aby we wszystkich rodzinach było szanowane Boże Prawo i chrześcijańskie obyczaje. Chroń je przed rozpadem i demoralizacją.

Zagubionym religijnie wskaż na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła. Trwającym w grzechu wyproś łaskę skruchy i pojednania z Bogiem.

Polecamy Ci wszystkich kapłanów posługujących, w krótkiej historii tej parafii. Niech w jedności ze swoim biskupem strzegą depozytu wiary i na wzór Dobrego Pasterza otaczają troską powierzoną im wspólnotę. Tobie powierzamy powołania kapłańskie i zakonne rodzące się w sercach naszej młodzieży, spraw niech z odwagą pójdą za Twoim Synem.

W Twoich dłoniach pozostawiamy dzieło budowy świątyni parafialnej.

Maryjo, której serce zostało przebite mieczem boleści otaczaj opieką wszystkich chorych, cierpiących i starszych. Daj siłę opiekującym się nimi. Przywróc radość wszystkim, którzy stracili sens życia na skutek życiowych doświadczeń.

Przyjmij to nasze oddanie się Tobie. Przygarnij nas wszystkich do Swego Niepokalanego Serca. Całą ufność pokładamy w Tobie i Twoim Niepokalanym Sercu, w które wpisujemy każdego z nas. Broń nas i prowadź, wstawiaj się za nami, abyśmy nie zagubili kierunku drogi życia, które wskazuje nam Twoje Niepokalane Serce.