Loading color scheme

Informacje o funcjonowaniu parafii podczas epidemii koronawirusa

Informacje o funcjonowaniu parafii podczas epidemii koronawirusa

Moi Drodzy,
W tym trudnym czasie dla naszej Ojczyzny i świata w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się do Was z troską o wspólne bezpieczeństwo. Po modlitwie i wspólnym rozeznaniu postanowiliśmy  wprowadzić na najbliższy czas następujące zmiany:

- Msze św. niedzielne w naszej parafii od 15- 29 marca odprawimy 8.30; 10.30; 12.00; 13.00; 16.00 i 19.00. Po wszystkich Mszach nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa o zatrzymanie epidemii, śpiew suplikacji i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
- spotkania wszystkich grup parafialnych, w tym też katechezy neokatechumenalne zostają odwołane do 29 marca.
- planowane na 14 marca pierwsze spotaknie kandydatów do bierzmowania zostaje przełożone na 18 kwietnia na godz. 10.30.
- osoby chore prosimy o pozostanie w domach. Osoby starsze i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka prosimy o rozwagę. Ksiądz Biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy  od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
- prosimy i zalecamy przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głową.
- bardzo prosimy, by w najbliższym czasie Komunię Świętą przyjmować na rękę, tak, by nie narażać księdza oraz innych wiernych przyjmujących Ciało Pańskie. Komunię należy spożyć zaraz po jej otrzymaniu, przy księdzu. Chcemy przypomnieć, że taki sposób rozdawania Komunii Świętej nie uderza w jej godność. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej.
- informujemy, że z kropielnic usunięta została woda święcona. Można się w nią zaopatrywać przy stoliku z prasą.
- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
- do dnia 29 marca br. odwołujemy dyżury kancelarii parafialnej . W sprawach pogrzebowych bądź wezwań do chorych prosimy o kontakt telefoniczny.

Wszystkich zachęcamy do modlitwy, adoracji i korzystania z sakramentów świętych. Prosimy Was, abyście w swoich domach całymi rodzinami w łączności z parafią każdego dnia o 21.00 w godzinie Apelu Jasnogórskiego modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego lub  Różańcem i suplikacją Święty Boże. Prosimy nawiedzajcie Najświętszy Sakrament i powierzajcie się Matce Bożej. Św. Jan Bosko podczas zarazy w Turynie przypominał swoim podopiecznym, że jeśli będą w stanie łaski uświęcającej i oddają się Matce Bożej to nic im się nie stanie. W niedzielę przy figurze  Matki Bożej  będą wyłożone Cudowne Medaliki, które można zabierać do domu.  Kruchta kaplicy otwarta jest każdego dnia i jest też możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

Ogarniamy modlitwą naszą wspólnotę parafialną.

Wasi Duszpasterze