Loading color scheme

Z życia parafii

Wakacyjny harmonogram pracy kancelarii

Informujemy, ze podobnie jak w latach ubiegłych od 1 lipca do zakończenia wakacji kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki w godz. 17.00- 18.00 i w soboty 9.30- 10.30. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny. Wszystkim udającym się na wakacje życzymy dobrego wypoczynku.

Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego

Dziękczynienie należy do istoty wiary. Winno być ono punktem wyjścia każdej modlitwie. Dziękczynienie wypływa z wewnętrznego przekonania, że wszystko pochodzi od Boga oraz że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Stąd św. Paweł w swych listach zachęca do częstej modlitwy dziękczynnej: "Wszystko czyńcie, dziękując Bogu Ojcu przez Chrystusa." (Kol 38, 17) "W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża." (1 Tes 5, 18) "Zawsze winniśmy Bogu dziękować za was." (2 Tes 1, 3) "Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa." (Ef 5, 20)

Wsłuchując się w nauczanie Apostoła Narodów chcemy dziękować Panu Bogu za miniony rok szkolny. Zapraszamy dzieci, młodzież wraz z rodzicami oraz nauczycieli na Mszę św. dziękczynną, która zostanie odprawiona w piątek 25 czerwca o godz. 15.00. Wzywając Bożego Miłosierdzia będziemy prosili o zatrzymanie pandemii, o błogosławieństwo na czas wakacji. Podczas Mszy św. bedzie możliwość spowiedzi.

Dekret o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej

Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.

Nr 1381/BD/2021

D E K R E T

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Zmiana w harmonogramie pracy kancelarii.

Uprzejmie informujemy, że w sobotę - 19 czerwca 2021 roku

w związku z uroczystością Pierwszej Komunii Świętej kancelaria parafialna będzie czynna

w godz. 11.30- 12.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ks. Marcin Ożóg