Loading color scheme

Aktualności

 

39 rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

28 maja 1981 roku zmarł Stefan Kardynał Wyszyński, wielki Prymas Polski. Urodził się 3 września 1901 r. w Zuzeli. Początkowo uczył się w Zuzeli, szkołę podstawową ukończył jednak w Andrzejewie. Następnie uczęszczał do warszawskiego gimnazjum Wojciecha Górskiego (1912–1915) oraz gimnazjum w Łomży. Egzamin maturalny złożył w Liceum im. Piusa X we Włocławku. Tam wstąpił do seminarium duchownego, gdzie w 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925–1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, uzyskując stopień doktora. Następnie przez rok odbywał podróże studyjne po Włoszech, Francji, Belgii, Holandii, Niemczech. Po powrocie w 1924 r. mianowany został wikariuszem w katedrze włocławskiej, a w 1931 r. wikariuszem w Przedeczu i wykładowcą w seminarium duchownym we Włocławku. W latach 1932–1939 pełnił też obowiązki redaktora czasopisma „Ateneum Kapłańskie” i był członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Po wybuchu II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego, był kapelanem Okręgu Wojskowego Żoliborz-Kampinos. Po wojnie został kanonikiem gremialnym włocławskim. W latach 1946–1948 sprawował godność biskupa lubelskiego. 18 listopada 1948 r. został przeniesiony przez papieża na arcybiskupstwo gnieźnieńskie i warszawskie. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 2 lutego 1949 r., a do warszawskiej 6 lutego. Początkowy okres jego prymasostwa przypadł na czas konfrontacji państwo – Kościół. W latach 1953–1956 Wyszyński był internowany. W tym czasie (1953 r.) został kreowany na kardynała-prezbitera tytułu S. Maria in Trastevere. Ingres do kościoła tytularnego odbył jednak dopiero w 1957 r. W czasie internowania narodził się pomysł idei Wielkiej Nowenny, mającej przygotować wiernych do obchodów Milenium Chrztu Polski i zrealizowany w latach 1957–1966. W tym czasie zorganizowano pielgrzymkę kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po Polsce, a kard. Wyszyński zaangażował się intensywnie w pracę duszpasterską w odwiedzanych parafiach – wygłosił setki kazań. W 1966 r. uczestniczył aktywnie w obchodach jubileuszu Chrztu Polski. Dzięki jego inicjatywie papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. W 1974 r. Prymas przeprowadził III Synod Archidiecezji Warszawskiej, a w latach 1977–1981 II Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wyświęcił 45 biskupów, ukoronował 48 wizerunków maryjnych. Przez cały okres swego pontyfikatu był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Był też uczestnikiem czterech konklawe (wybory: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II). Brał udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II, obecny był też na wszystkich jego sesjach. Uczestniczył w pracach Nadzwyczajnych Synodów Biskupów w Rzymie w 1969, 1971 i 1974 r. Był także jednym z inicjatorów „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich” w 1965 r. Tytułem doktora honoris causa obdarzyło go kilkanaście uczelni. Był autorem wielu publikacji, głównie z dziedziny katolickiej nauki społecznej. Prymas Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Jego pogrzeb odbył się 31 maja, ciało złożono w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Od 1989 r. prowadzony jest proces beatyfikacyjny Wyszyńskiego. ( prymaspolski.pl)

     Modlitwa o beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych, apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.Boże, Źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę...

Obchody stulecia Cudu nad Wisłą

W tym roku obchodzimy setną rocznicę Cudu nad Wisłą. Jako wspólnota parafialna chcemy włączyć się w ogólnonarodowe i diecezjalne obchody.
Program obchodów setnej  rocznicy Cudu nad Wisłą w naszej parafii:

  • W dniach 6- 14 sierpnia duchowa pielgrzymka na Jasną Górę połączona z ogólnopolską nowenną w intencji Ojczyzn.
  • 15 sierpnia o godz. 13.00 uroczysta Msza św ze złożeniem kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Cud nad Wisłą na parafialnym skwerze pamięci
  • 22 sierpnia rozpoczęcie o godz. 18.00 rozpoczęcie nawiedzenia Parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej
  • 23 sierpnia o godz. 12.00 poświęcenie kapliczki Matki Bożej Łaskawej (na Wale Miedzeszyńskim w rejonie ul Ogórkowej) jako wotum za Cud nad Wisłą i pontyfikat Jana Pawła II Msza św. 
  • 28 sierpnia o godz. 15.00 zakończenie nawiedzenia parafii przez Obraz Matki Bożej. Podczas nawiedzenia każdego dnia po Mszy wieczornej wspólny różaniec i Apel Jasnogórski

  • Prezentujemy projekt kapliczki z piękną figurą Matki Bożej wyrzeźbioną specjalnie na tę okazję. Chętnych, którzy chcą włączyć się w ufundowanie kapliczki i figury zapraszam do zakrystii

76 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś przypada 76 rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00 dla upamiętnienia tego bohaterskiego zrywu zawyją syreny i zabrzmią dzwony we wszystkich kościołach Stolicy a na minutę zatrzyma się ruch w Warszawie. Zachęcamy do oddania w ten sposób czci Bohaterom Warszawy 1944 roku. O godz. 18.30 w naszej farnej kaplicy zostanie odprawiona Msza św. za poległych w Powstaniu io pomyślność dla Ojczyzny. Zapraszamy na wspólną modlitwę.

Zmarł Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski

Zmarł ks. kard. Zenon Grocholewski – bliski współpracownik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Informację podała dziś Konferencja Episkopatu Polski. 

Ks. kard. Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 r. w Bródkach koło Pniew. W latach 1957–1963 kształcił się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejne trzy lata pracował jako wikariusz w poznańskiej parafii Chrystusa Odkupiciela.

W 1966 r. ks. abp. Antoni Baraniak skierował go na Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, gdzie ks. Zenon Grocholewski podjął studia w zakresie prawa kanonicznego. Jego praca licencjacka została odznaczona złotym medalem Uniwersytetu, a rozprawa doktorska (De exclusione indisssolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione. Considerationes super recentiores sentntias rotaes) złotym medalem Ojca Świętego Pawła VI. Ks. Zenon Grocholewski stał się wówczas pierwszym Polakiem, mogącym poszczycić się takimi wyróżnieniami.

W latach 1972–1998 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, będącym kościelnym odpowiednikiem świeckiego Sądu Najwyższego, Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawował tam funkcje kanclerza (1980), sekretarza (1982), a następnie prefekta (1998).

W roku 1982 r. jako najmłodszy uczestnik brał udział w pracach komisji przygotowującej nowy Kodeks prawa kanonicznego. 6 stycznia 1983 r. z rąk Jana Pawła II przyjął sakrę biskupią wraz z godnością biskupa tytularnego Agropolis. W 1991 został mianowany arcybiskupem. W tym okresie pełnił szereg funkcji w Kurii Rzymskiej (m.in. jako członek Komisji Dyscyplinarnej Kurii Rzymskiej, konsultor Papieskiej rady ds. Tekstów Prawnych, przewodniczący Komisji ds. Adwokatów Stolicy Apostolskiej, prezes Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego).

15 listopada 1999 r. otrzymał zaszczytną funkcję prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego. 21 lutego 2001 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynała diakona.

Ks. Kard. Zenon Grocholewski był członkiem Kongregacji Biskupów, prezesem Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich oraz Parlamentarnej Komisji Interdykastrialnej do Odpowiedniej Dystrybucji Księży w Świecie, członkiem Kongregacji Doktryny Wiary, a także Wielkim Kanclerzem: Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej, Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki.

Uważany był za jednego z najlepszych światowych znawców prawa kanonicznego, co znajduje wyraz w ponad 700 publikacjach naukowych jego autorstwa, wydanych w kilkunastu językach.

Za swoją działalność i wybitne osiągnięcia uhonorowany został siedmioma tytułami doktora honoris causa, przyznanymi przez: Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), KUL, Uniwersytet w Passawie (Passau), Uniwersytet w Glasgow, Uniwersytet Komeński w Bratysławie, Papieski Uniwersytet Katolicki w Buenos Aires, Uniwersytet Fu Jen w Taipei oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

(www.radiomaryja.pl)