Loading color scheme

Aktualności

Msze św. w XXX Niedzielę Zwykłą

W związku z sytuacją epidemiologiczną zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące uczestnictwa w nabożeństwach . W strefie czerwonej jest to 1 osoba na 7 m2. Aby umożliwić naszym Wiernym uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii informujemy, że w każdą sobotę o 18.30 Msza św. jest odprawiana z formularza niedzielnego. Ponadto zapraszamy w niedzielę o 18.00 na transmisję modlitwy różańcowej i adoracji Najświętszego Sakramentu a o 19.00 na transmisję Mszy św. http://www.youtube.com/c/ParafiaDobregoPasterzawMiedzeszynie

Msze św. odprawimy według stałego grafiku: 8.00; 10.00; 11.30; 13.00; 19.00

Trwajmy na modlitwie przed Panem prosząc o zatrzymanie pandemii.

Stolica Apostolska: odpust dla wiernych zmarłych przez cały listopad

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

( episkopat.pl)

Męczennicy z Pariacoto - bł. Michał Tomaszek - bł. Zbigniew Strzałkowski

Bł Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie 3 lipca 1958 r. Ochrzczony został w bazylice katedralnej w Tarnowie. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Zawadzie. Uchodził za pilnego, zdyscyplinowanego i zdolnego ucznia. Był ministrantem i lektorem. .Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Tarnowie, a później – w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Tarnowcu. W roku 1979 wstąpił do zakonu franciszkanów. Na całe życie związał się z Zakonem 8 grudnia 1984 r., składając publicznie śluby wieczyste. Wkrótce po tym napisał podanie do prowincjała, w którym poprosił o skierowanie go do pracy misyjnej.15 czerwca 1985 r. został wyświęcony przez bpa Albina Małysiaka na diakona. Święcenia prezbiteratu przyjął po studiach 7 czerwca 1986 r. we franciszkańskim kościele we Wrocławiu z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. 1 września 1988 r. udał się do klasztoru we Wrocławiu w celu rozpoczęcia przygotowań do wyjazdu na misje. 28 listopada 1988 r. wraz z o. Jarosławem Wysoczańskim udali się z Warszawy przez Moskwę do Limy. Po przybyciu na miejsce rozpoczęli intensywną naukę języka hiszpańskiego. Po kilku miesiącach rozpoczęli posługę kapłańską w nowej placówce zakonnej w Andach - w Pariacoto.Talent organizacyjny łączył z ogromną pracowitością i wielką odpowiedzialnością. Jego domeną była troska o chorych. Leczył ich na duszy i ciele. Był miłośnikiem stworzeń. 9 sierpnia 1991 r. został zamordowany wraz z o. Michałem Tomaszkiem przez terrorystów ze Świetlistego Szlaku za wiarę i miłość.

Bł,Michał Tomaszek urodził się 23 września 1960 r. pochodził z bogobojnej rodziny. Był ministrantem. Od wczesnych lat dziecięcych ze swoimi bliskimi pielgrzymował do położonego nieopodal franciszkańskiego Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie.Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łękawicy naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Legnicy (Liceum Ogólnokształcące). Jak wspominają jego koledzy, już wtedy dał się poznać jako człowiek modlitwy. Po maturze, w roku 1980, wstąpił do Zakonu. W uroczystość Matki Bożej Niepokalanej – patronki zakonu franciszkanów – 8 grudnia 1985 r. w Krakowie uroczyście ślubował żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. 23 maja 1987 r. - o. dk. Michał został wyświęcony na prezbitera w Bazylice św. Franciszka w Krakowie przez bpa Albina Małysiaka CM. Po święceniach kapłańskich o. Michał przez dwa lata (1 czerwca 1987 r. – 25 lipca 1989 r.) pracował we franciszkańskiej parafii w Pieńsku k. Zgorzelca. Był tam wikariuszem i katechetą.W czasie pracy duszpasterskiej w Pieńsku dowiedział się, że jego dwaj starsi współbracia - o. Zbigniew Strzałkowski i o. Jarosław Wysoczański - mają wkrótce wyjechać na misje do Peru. Zwrócił się wówczas z prośbą do swojego wyższego przełożonego o. Feliksa Stasicy o pozwolenie na podobny wyjazd. Prowincjał wyraził zgodę. Rok później, w lipcu 1989 roku, dołączył do nich. Jego działalność misyjna trwała zaledwie dwa lata, ponieważ 9 sierpnia 1991 r. wraz z o. Zbigniewem Strzałkowskim zginął w Pariacoto, zamordowany przez terrorystów ze Świetlistego Szlaku. Pochowany został w kościele parafialnym

Wielki Odpust Fatimski- Program

Przed nami kolejny Wielki Odpust Fatimski związany z koronowaną figurą Naszej Nadwiślańskiej Pani Fatimskiej. Patrząc na dzisiejszy świat widzimy, że orędzie z Fatimy nie straciło na swojej aktualności. W lipcu 1917 roku Dzieci Fatimskie zobaczyły wizję piekła, która bardzo ich przeraziła. Matka Boża powiedział im wtedy : „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. (…). Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”  Odpowiedzią na prośbę Matki Najświętszej będzie nasze życie z wiary, nasze pragnienie świętości i gotowość do głoszenia Ewangelii swoim życiem. Tegorocznym uroczystościom odpustowym będą towarzyszyli dwaj polscy męczennicy bł Michał Tomaszek i bł. Zbigniew  Strzałkowski- zamordowani w Peru 9 sierpnia 1991 roku. Niech ich przykład heroicznej wiary rozpali nasze serca miłością do Boga i Matki Najświętszej. Miejmy odwagę budować tu na Nadwiślu Niepokalanów- miejsce, gdzie ludzie żyją przez Niepokalaną dla Boga. Pandemia nie pozwoliła nam uroczyście  celebrować majowego odpustu Dobrego Pasterza, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na zbliżające się uroczystości ku czci Matki Bożej Fatimskiej.  Niech każdy mieszkający na terenie Nadwiślańskiej Parafii czuje się osobiście zaproszony. Proszę, powiedzcie swoim bliskim, sąsiadom o tych szczególnych dniach łaski, skruszcie rozdzielające Was, pojednajcie się z Bogiem i miedzy sobą.
Niech Bóg Wam błogosławi.

Wasi Duszpasterze

 Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych związanych z pandeimą

 PLAN UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH
Piątek 9 października
godz. 21.30- nocny różaniec granicami parafii (zbiórka przed kaplicą).

Sobota 10 października
godz. 18.30
  uroczysta Msza św. z wprowadzeniem i zainstalowanie w parafii relikwii błogosławionych polskich misjonarzy męczenników: bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa  Strzałkowskiego, zamordowanych  w Peru 9 sierpnia 1991 roku.  Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi o Dariusz Gaczyński, franciszkanin z Krakowa. Po Mszy każdy otrzyma dla swojej rodziny relikwie drugiego stopnia.
godz. 21.00- Apel Jasnogórski i różaniec oraz całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu według następującego grafiku
22.00 Grupa młodzieżowa „ OWCZARNIA” i kandydaci do bierzmowania
23.00 Droga Odważnych, i grupa św. Maksymiliana
0.00 Dzięcioła, Trakt Lubelski, Wał Miedzeszyński, Nasza, Zawilców, Wędkarska, Zatrzebie, Zagrodowa, Śnieguliczki, Ostróżki, Rychnowska, Romantyczna, Odrębna, Bysławska, Kosaćcowa
1.00- Kościół Domowy
2.00- Przewodowa, Mrągowska, Ogórkowa,Czarnuszki, Dąbrowy, Rosiczki
3.00- Wspólnota Dobrego Pasterza
4.00- Strzygłowska, Kwiatowa Polana, Kminkowa, Połaniecka
5.00- Neokatechumenat
6.00- Celulozy, Rozchodnikowa, Podbiałowa, Pelargonii,

Niedziela 11 października
Na wszystkich Mszach ( 8.00; 10.00; 11.30; 13.00; 19.00) będziemy oddawali cześć relikwią błogosławionych męczenników
godz. 13.00  uroczystą sumę odprawi i homilię wygłosi Ks. Biskup Józef Zawitkowski.
Kaplica będzie otwarta przez 24 godziny. Spowiadamy podczas Mszy i nabożeństw  oraz w sobotę od 21.00- 22.30

Wtorek 13 października
18.30- Uroczysta Msza św i nabożeństwo fatimskie